PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Location trong Javascript - điều hướng URL trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng location trong Javascript, đây là đối tượng dùng để xử lý chuyển hướng trang, hoặc xử lý các thành phần của URL trên trang web.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thao tác sử dụng nhiều nhất trên location đó là chuyển hướng redirect, thông qua thuộc tính window.location.href, ta có thể tự chuyển hướng đến một URL mà không cần người dùng phải thao tác. Ngoài ra, với location, chúng ta có thể lấy được tất cả những thông tin trên URL như tên miền, query string, hash..

1. Location trong javascript là gì?

BOM location là một đối tượng được dùng để xử lý các vấn đề liên quan đến URL của trang web trên trình duyệt. Nó được sử dụng rất nhiều trong lập trình web.

Location là một thuộc tính đối tượng nằm trong đối tượng window, nên khi sử dụng nó bạn phải thông qua đối tượng window, và đối tượng window luôn là một biến toàn cục nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng mà không cần phải khai báo.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

window.location

Bây giờ chúng ta tìm hiểu các phương thức và thuộc tính của location nhé.

2. Các phương thức của location trong javascript

Có ba phương thức chính nằm trong đối tượng location đó là reload(), replace()assign().

window.location.reload(url) - tải lại trang web

Thông thường, để tại lại trang web thì bạn sẽ nhấn phím F5 hoặc là clich chuột phải và chọn Refresh page. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể reload trang bằng javascript rất dễ dàng thông qua phương thức window.location.reload().

Cú pháp như sau:

window.location.reload()
Ví dụ RUN
<html>
  <body>
   Chào mừng bạn đến với freetuts.net
   <button onclick="refreshPage()">Refresh</button>
   
   <script language="javascript">
    function refreshPage()
    {
     	window.location.reload(); 
    }
   </script>
  </body>
</html>

window.location.replace(url) - ghi đè trang web

Phương thức này ít khi sử dụng mà thay vào đó họ sử dụng cú pháp window.location.href="url". Tuy nhiên hai cách này vẫn có sự khác biệt:

 • Đối với replace() thì trình duyệt sẽ KHÔNG đưa vào lịch sử.
 • Đối với location.href thì trình duyệt sẽ CÓ đưa vào lịch sử

Cú pháp như sau:

window.location.replace('https://freetuts.net');
Ví dụ RUN
<html>
  <body>
   Click vào để chuyển hướng đến freetuts.net
   <button onclick="replacePage()">replace()</button>
   <button onclick="hrefPage()">location.href</button>
   
   <script language="javascript">
    function replacePage()
    {
     window.location.replace('https://freetuts.net'); 
    }
    
    function hrefPage()
    {
     window.location.href = 'https://freetuts.net';
    }
   </script>
  </body>
</html>

window.location.assign(url) - load một trang mới

Cú pháp như sau:

window.location.assign('https://freetuts.net'); 

Về công dụng vẫn không có gì khác với hai cách trên. Tuy nhiên, cách này có đặc điểm giống với location.href.

Demo RUN
<html>
  <body>
   Click vào để chuyển hướng đến freetuts.net
   <button onclick="assignPage()">replace()</button>
   
   <script language="javascript">
    function assignPage()
    {
     window.location.assign('https://freetuts.net'); 
    }
   </script>
  </body>
</html>

3. Các thuộc tính của location trong Javascript

Ngoài các phương thức trên, bạn cũng có thể sử dụng Location để xử lý các thành phần liên quan đến URL như: lấy phần hash, lấy phần search.

Và đây là danh sách các thuộc tính đầy đủ cho đối tượng location này:

 • hash: thiết lập hoặc lấy phần sau dấu # của URL
 • host: thiết lập hoặc lấy hostname và port number của URL
 • hostname: thiết lập hoặc lấy hostname
 • href: thiết lập hoặc lấy URL
 • origin: trả về protocal, hostname và port number của URL
 • pathname: thiết lập hoặc lấy path name của URL
 • port: thiết lập hoặc lấy port của URL
 • search: lấy phần query string của URL

Lưu ý: các thuộc tính trên bạn có thể dùng đẻ lấy (get) hoặc thiết lập (get).

Demo RUN
<html>
  <body>
   <script language="javascript">
    document.write("hash:" +window.location.hash + "<br/>");
    document.write("host:" +window.location.host + "<br/>");
    document.write("hostname:" +window.location.hostname + "<br/>");
    document.write("href:" +window.location.href + "<br/>");
    document.write("origin:" +window.location.origin + "<br/>");
    document.write("pathname:" +window.location.pathname + "<br/>");
    document.write("port:" +window.location.port + "<br/>");
    document.write("search:" +window.location.search + "<br/>");
   </script>
  </body>
</html>

4. Lời kết

Các thuộc tính trên chúng ta chỉ hay sử dụng phần hash, searchhref, các phần còn lại rất ít khi sử dụng. Riêng đối với hash là thành phần nằm sau dấu # nên các Framework Javascript như AngularJS hoặc các ứng dụng Ajax sử dụng để nhận diện được action hiện tại.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top