PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Sự kiện hover chuột trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện hover trong Javascript, đây là sự kiện xảy ra khi bạn hover chuột vào một đối tượng HTMl nào đó.

Hover được sử dụng rất nhiều trong CSS, nhất là chức năng menu đa cấp. Khi bạn hover vào một menu thì sẽ xổ ra những menu con.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong JS cũng vậy, ta cũng có thể bắt sự kiện hover một cách dễ dàng thông qua sự kiện hover.

1. Sự kiện hover trong javascript là gì?

Sự kiện hover tức là khi bạn hover chuột vào một thẻ html nào đó thì ngay lập tức sẽ xảy ra sự kiện hover.

Ví dụ, nếu bạn muốn khi người dùng hover chuột vào menu thì xảy ra hiệu ứng xổ menu chậm và mượt mà thay vì hiển thị ngay lập tức như CSS, thì lúc này phải sử dụng javascript.

2. Cách gọi sự kiện hover trong javascript

Chúng ta có hai cách gọi phổ biến, cách thứ nhất là gọi trực tiếp trong thẻ HTML, cách thứ hai là sử dụng đối tượng DOM trong JS để thêm sự kiện.

Cách 1: Gắn trực tiếp trên thẻ HTML

Ví dụ: Xuất ra thông báo khi hover vào ô input.

Demo RUN
<input type="button" onmouseover="callHoverEvent()" value="Click me"/>
<script>
  function callHoverEvent(){
    alert('Bạn đã hover chuột qua thẻ input');
  }
</script>

Cách 2: Gắn sự kiện hover thông qua đối tượng DOM

Demo RUN
<input type="button" id="hvbtn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('hvbtn');
  hvbtn.onmouseover = function(){
    alert('Bạn đã hover chuột qua thẻ input');
  };
</script>

Hoặc sử dụng hàm addEventListener.

Demo RUN
<input type="button" id="hvbtn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('hvbtn');
  hvbtn.addEventListener('mouseover', function(){
    alert('Bạn đã hover chuột qua thẻ input');
  });
</script>

Trên là bài hướng dẫn cách sử dụng sự kiện hover trong javascript. Bài viết này tương đối ngắn vì nội dung cũng không có gì nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top