PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện hover chuột trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện hover trong Javascript, đây là sự kiện xảy ra khi bạn hover chuột vào một đối tượng HTMl nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hover được sử dụng rất nhiều trong CSS, nhất là chức năng menu đa cấp. Khi bạn hover vào một menu thì sẽ xổ ra những menu con.

Trong JS cũng vậy, ta cũng có thể bắt sự kiện hover một cách dễ dàng thông qua sự kiện hover.

1. Sự kiện hover trong javascript là gì?

Sự kiện hover tức là khi bạn hover chuột vào một thẻ html nào đó thì ngay lập tức sẽ xảy ra sự kiện hover.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ, nếu bạn muốn khi người dùng hover chuột vào menu thì xảy ra hiệu ứng xổ menu chậm và mượt mà thay vì hiển thị ngay lập tức như CSS, thì lúc này phải sử dụng javascript.

2. Cách gọi sự kiện hover trong javascript

Chúng ta có hai cách gọi phổ biến, cách thứ nhất là gọi trực tiếp trong thẻ HTML, cách thứ hai là sử dụng đối tượng DOM trong JS để thêm sự kiện.

Cách 1: Gắn trực tiếp trên thẻ HTML

Ví dụ: Xuất ra thông báo khi hover vào ô input.

Demo RUN
<input type="button" onmouseover="callHoverEvent()" value="Click me"/>
<script>
  function callHoverEvent(){
    alert('Bạn đã hover chuột qua thẻ input');
  }
</script>

Cách 2: Gắn sự kiện hover thông qua đối tượng DOM

Demo RUN
<input type="button" id="hvbtn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('hvbtn');
  hvbtn.onmouseover = function(){
    alert('Bạn đã hover chuột qua thẻ input');
  };
</script>

Hoặc sử dụng hàm addEventListener.

Demo RUN
<input type="button" id="hvbtn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('hvbtn');
  hvbtn.addEventListener('mouseover', function(){
    alert('Bạn đã hover chuột qua thẻ input');
  });
</script>

Trên là bài hướng dẫn cách sử dụng sự kiện hover trong javascript. Bài viết này tương đối ngắn vì nội dung cũng không có gì nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top