PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Chuyển đổi giữa lệnh if else và switch

Cả hai lệnh if else và switch case đều có chung một tính chất là rẻ nhánh chương trình, vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chuyển đổi một bài toán từ lệnh if else sang switch case và ngược lại.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Khi chuyển đổi giữa lệnh if else sang lệnh switch thì bạn cần phải lưu ý một điều như sau: Đối với lệnh switch nó sử dụng toán tử so sánh bằng, còn đối vớ lệnh if thì bạn có thể sử dụng các toán tử khác như toán tử so sánh lớn hơn, bé hơn, ... Vì vậy tùy vào mỗi bài toán mà bạn có thể chuyển đổi được hoặc không được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ lấy ví dụ trong bài học này luôn đó là bài kiểm tra số chẵn hay lẻ, mình sẽ chuyển bài đó sang lệnh if else.

Sử dụng lệnh switch RUN
var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));

var mod = (number % 2);

switch (mod)
{
  case 0 : {
    document.write(number + " là số chẵn");
    break;
  }
  case 1: {
    document.write(number + " là số lẽ");
    break;
  }
  default : {
    document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
  }
}

Sử dụng lệnh if else RUN
var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));

var mod = (number % 2);

if (mod == 0){
  document.write(number + " là số chẵn");
}
else if (mod == 1){
  document.write(number + " là số lẽ");
}
else{
  document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
}

Một ví dụ ta không nên chuyển sang switch case.

Code
// Ứng dụng xếp hạng điểm thi
var point = parseInt(prompt('Nhập số điểm thi bạn muốn kiểm tra', '0'));
var message = '';

if (point < 5 && point >= 0){
  message = 'Bạn đã bị rớt môn';
}
else if (point >= 5 && point <= 6){
  message = "Bạn là học sinh trung bình";
}
else if (point > 6 && point < 8){
  message = "Bạn là học sinh khá";
}
else if (point >= 8 && point <= 10){
  message = "Bạn là học sinh giỏi";
}
else{
  message = "Bạn nhập điểm bị sai";
}

document.write(message);

Với bài toán này ta không thể chuyển sang lệnh switch case vì nội dung so sánh là một biểu thức, nếu bạn cố tình muốn chuyển thì cũng được nhưng code sẽ rất là dài vì bạn phải so sánh từng con số từ 0 - 10.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top