PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Chuyển đổi giữa lệnh if else và switch

Cả hai lệnh if else và switch case đều có chung một tính chất là rẻ nhánh chương trình, vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chuyển đổi một bài toán từ lệnh if else sang switch case và ngược lại.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Khi chuyển đổi giữa lệnh if else sang lệnh switch thì bạn cần phải lưu ý một điều như sau: Đối với lệnh switch nó sử dụng toán tử so sánh bằng, còn đối vớ lệnh if thì bạn có thể sử dụng các toán tử khác như toán tử so sánh lớn hơn, bé hơn, ... Vì vậy tùy vào mỗi bài toán mà bạn có thể chuyển đổi được hoặc không được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ lấy ví dụ trong bài học này luôn đó là bài kiểm tra số chẵn hay lẻ, mình sẽ chuyển bài đó sang lệnh if else.

Sử dụng lệnh switch RUN
var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));

var mod = (number % 2);

switch (mod)
{
  case 0 : {
    document.write(number + " là số chẵn");
    break;
  }
  case 1: {
    document.write(number + " là số lẽ");
    break;
  }
  default : {
    document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
  }
}

Sử dụng lệnh if else RUN
var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));

var mod = (number % 2);

if (mod == 0){
  document.write(number + " là số chẵn");
}
else if (mod == 1){
  document.write(number + " là số lẽ");
}
else{
  document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
}

Một ví dụ ta không nên chuyển sang switch case.

Code
// Ứng dụng xếp hạng điểm thi
var point = parseInt(prompt('Nhập số điểm thi bạn muốn kiểm tra', '0'));
var message = '';

if (point < 5 && point >= 0){
  message = 'Bạn đã bị rớt môn';
}
else if (point >= 5 && point <= 6){
  message = "Bạn là học sinh trung bình";
}
else if (point > 6 && point < 8){
  message = "Bạn là học sinh khá";
}
else if (point >= 8 && point <= 10){
  message = "Bạn là học sinh giỏi";
}
else{
  message = "Bạn nhập điểm bị sai";
}

document.write(message);

Với bài toán này ta không thể chuyển sang lệnh switch case vì nội dung so sánh là một biểu thức, nếu bạn cố tình muốn chuyển thì cũng được nhưng code sẽ rất là dài vì bạn phải so sánh từng con số từ 0 - 10.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top