THÔNG DỤNG
OOP
ES6
ES(X)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Symbol trong ES6

Trong bài này chúng ta tìm hiểu về đối tượng Symbol và ứng dụng của nó trong việc tạo các giá trị không trùng lặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong ES6 xuất hiện thêm một kiểu dữ liệu đó là Symbol, đây là kiểu dữ liệu dạng primitive type, nó sẽ tạo ra các ký tự duy nhất (unique) và không trả về một chuỗi mà nó chỉ là một dạng object, vì vậy bạn sẽ không thể thấy được giá trị thực của nó.

1. Cú pháp Symbol trong ES6

Symbol được sinh ra dùng để xử lý cho bài toán mang tính duy nhất (unique), mỗi khi bạn tạo một đối tượng Symboy thì đối tượng đó sẽ không bao giờ trùng lặp với một đối tượng khác. Trước tiên ta cùng tìm hiểu cú pháp khởi tạo đã nhé.

Để khởi tạo một Symbol thì ta dùng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

let symbol1 = Symbol();

 

Hàm khởi tạo Symbol có một tham số truyền vào và đây có thể coi là một secret key.

 

let symbol2 = Symbol('symbol2');

 

Nếu bạn tạo hai symbols và so sánh chúng với nhau thì sẽ thấy chúng KHÔNG BAO GIỜ bằng nhau cả.

 

console.log(symbol1 === symbol2); // false

 

Để kiểm tra một biến là một symbol thì bạn sử dụng hàm typeof.

 

console.log(typeof symbol1); // symbol

 

2. Sử dụng Symbol như một Key trong Object

Nếu bạn tạo ra nhiều Symbol thì các symbols đó sẽ không bao giờ giống nhau, vì vậy chúng ta có thể tận dụng đối tượng này để tạo các key trong Object hoặc Map.

Ví dụ: Với Object

 

const MY_KEY = Symbol();
let obj = {
    [MY_KEY]: 123
};
console.log(obj[MY_KEY]);

 

Ví dụ: Với Map

 

const MY_KEY = Symbol();

let map = new Map();

map.set(MY_KEY, 'freetuts.net');

console.log([...map]);

 

3. Chuyển đổi giá trị của Symbol

Bây giờ ta thử chuyển đổi giá trị của Symbol sang một số kiểu dữ liệu.

Chuyển sang kiểu boolean

Để chuyển kiếu symbol sang kiểu boolean thì ta sử dụng cú pháp sau:

 

sym = Boolean(sym);

 

Khi chuyển symbol sang boolean thì nó sẽ luôn luôn có giá trị là true, cho dù bạn có gán secret key lúc khởi tạo hoặc không.

 

// Khỏi tạo
var sym = Symbol();

// Ép kiểu
sym = Boolean(sym);

// In ra giá trị
document.write(sym); // true

 

Chuyển sang kiểu number

Symbol là một kiểu giá trị đặc biệt nên bạn không thể chuyển nó sang kiểu number được. Thông thường để chuyển sang kiểu number thì ta dùng hàm Number(value), vậy thì thử xem sao nhé.

 

// Khỏi tạo
var sym = Symbol();

// Ép kiểu
sym = Number(sym);

// In ra giá trị
document.write(sym); // error: Uncaught TypeError: Cannot convert a Symbol value to a number

 

Bạn sẽ nhận được một lỗi như thế này: Uncaught TypeError: Cannot convert a Symbol value to a number.

Chuyển sang kiểu string

Để chuyển symbol sang string thì bạn sử dụng hàm String(value), tuy nhiên chuỗi đó sẽ được bao quanh bởi chuỗi Symbol().

 

// Khỏi tạo
var sym = Symbol('freetuts.net');

// Ép kiểu
sym = String(sym);

// In ra giá trị
document.write(sym); // Kết quả: Symbol('freetuts.net')

 

Bây giờ ta thử ép kiểu hai đối tượng symbol sang string với secret key giống nhau và so sánh xem chúng có bằng nhau không nhé.

 

// Khỏi tạo
var sym1 = Symbol('freetuts.net');
var sym2 = Symbol('freetuts.net');
// Ép kiểu
var sym1_new = String(sym1);
var sym2_new = String(sym2);

// In ra giá trị
document.write(sym1 === sym2); // Kết quả: False
document.write(sym1_new === sym2_new); // Kết quả: True

 

Trong ví dụ này cho thấy nếu bạn chuyển sang kiểu chuỗi của hai symbol có secret key giống nhau thì hai chuỗi đó sẽ giống nhau, ngược lại thì nó sẽ khác nhau.

4. Điểm yếu của Symbol

Chính điểm mạnh của Symbol lại chính là điểm yếu của nó. Giả sử khi bạn sử dụng Symbol trong Object thì bắt buộc ban phải lưu lại symbol đó bởi theo nguyên tắc mỗi khi tạo mới symbol thì nó sẽ không bao giờ trùng với giá trị khác, cho dù bạn truyền secret key giống nhau.

Ví dụ: Secret của key giống nhau nhưng in ra giá trị lại khác nhau

 

// Tạo key
var key = Symbol('freetuts.net');

// Khai báo đối tượng
var object = {};
object[key] = 'Freetuts.net';

// In ra đúng giá trị
console.log(object[key]);

// Tạo một key mới có giá trị giống key
var key = Symbol('freetuts.net');
// In ra giá trị sai (undefined), điều này có nghĩa key trên khác key dưới
// cho dù bạn khai báo secret key giống nhau
console.log(object[key]);

 

5. Lời kết

Symbol được vận dụng rất nhiều trong các bài toán thực tế điển hình là sử dụng trong các Class, trong các chương trình có sử dụng Object. Tuy nhiên trong bài này mình chỉ giới thiệu sơ lược về cách sử dụng chứ không thể trình bày hết được, vì vậy ở các bài tiếp theo nếu có sử dụng Symbol thì mình sẽ giải thích kỹ hơn.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top