THÔNG DỤNG
OOP
ES6
ES(X)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiểu rõ hơn về từ khóa this trong Javascript

Trong quá tình làm việc với Javascript thì mình thấy từ khóa this đã gây không biết bao nhiêu phiền toái, không chỉ phiền cho các bạn còn non kinh nghiệm mà các bạn già kinh nghiệm đôi lúc không để ý cũng bị nó hành một cách tội nghiệp. Trước đây mình cũng từng lâm vào tình cảnh không biết lỗi do đâu, chỉ khi debug từng step mới nhận ra là do đặt this sai chỗ. Ok, vậy bây giờ mình sẽ bàn một chút về từ khóa này nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Từ khóa this trong Function

Trong bài ba cách tạo class mình có sử dụng từ khóa this để gán các thuộc tính và phương thức cho đối tượng. Mình gọi là thuộc tínhphương thức vì đang suy diễn theo ý tưởng Javascript có thể lập trình hướng đối tượng, vì vậy bạn đừng ý kiến gì ở sự suy diễn này nhé.

Xét ví dụ sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function Student()
{
  this.name = '';
  this.age = '';

  this.showInfo = function()
  {
    console.log(this.name);
    console.log(this.age);
  };
}

Trong đoạn code trên thì từ khóa this chính là function hiện tại (hàm student), và trong trường hợp này ta có thể ví hàm student là một đối tượng student => từ khóa this chính là đối tượng student. Nếu bạn để ý kĩ hơn thì trong hàm showInfo mình có sử dụng từ khóa this để gọi đến các phương thức và thuộc tính của đối tượng Student.

Bạn hãy xem cách sử dụng đối tượng Student như sau.

function Student()
{
  this.name = '';
  this.age = '';

  this.showInfo = function()
  {
    console.log(this.name);
    console.log(this.age);
  };
}

// Khởi tạo đối tượng
var student = new Student();

// Gán giá trị cho các thuộc tính
student.name = 'Nguyễn Văn Cường - freetuts.net';
student.age = '27';

// Hiển thị thông tin
student.showInfo();

Chạy đoạn code này nên bạn sẽ nhận được kết quả như hình dưới đây.

tu khoa this 1 png

Như vậy hàm showInfo() đã hiển thị đúng thông tin mà ta đã gán. Bây giờ bạn sửa lại đoạn code trên như sau:

function Student()
{
  this.name = '';
  this.age = '';
  
  // Log1
  console.log(this);

  this.showInfo = function()
  {
    // Log2
    console.log(this);
  };
}

// Khởi tạo đối tượng
var student = new Student();

// Gán giá trị cho các thuộc tính
student.name = 'Nguyễn Văn Cường - freetuts.net';
student.age = '27';

// Hiển thị thông tin
student.showInfo();

Trong đoạn code này mình đã đánh dấu hai vị trí Log1 Log2. Khi chạy lên kết quả sẽ in ra Log1 trước với nội dung rỗng và tiếp theo là Log2 với nội dung là dữ liệu mà ta đã gán. Như vậy bản chất cả hai từ khóa this ở hai vị trí đó đều chính là đối tượng Student (xem hình dưới đây).

tu khoa this 2 png

Mọi thứ vẫn ổn phải không các bạn? Nếu vậy thì bạn hãy tiếp tục bạn hãy thử chạy đoạn code sau và đoán điều gì sẽ xảy ra nhé.

setTimeout(function(){
  // Log1
  console.log(this);
}, 2000);

// Log2
console.log(this);

Kết quả cả hai vị trí Log1 và Log2 đều trỏ tới đối tượng Window nên nó sẽ in ra giá trị giống nhau

tu khoa this 3 png

2. Từ khóa this trong thẻ HTML

Có bao giờ gặp một đoạn mã HTML có chứa mã Javascript trong các thuộc tính sự kiện không? Nếu chưa thì bạn hãy xem ví dụ sau thật kỹ nhé.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Từ khóa this trong thẻ HTML</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script language="javascript">
      function showMessage(obj)
      {
        console.log(obj);
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <input type="button" id="clickme" onclick="showMessage(this)" value="Click Me" />
  </body>
</html>

Bạn để ý trong button mình có một đoạn mã gọi tới hàm showMessage trong sự kiện click.

<input type="button" id="clickme" onclick="showMessage(this)" value="Click Me" />

Câu hỏi đặt ra là tham số this mà ta đã truyền vào hàm đó là cái gì? Để trả lời thì bạn hãy xem nội dung của hàm showMessage nhé.

function showMessage(obj)
{
  console.log(obj);
}

Hàm này đã nhận một tham số obj, như vậy đối tượng this mà ta truyền vào lúc này chính là tham số obj. Cuối cùng đoạn code console.log(obj); sẽ in ra giá trị của tham số obj. (xem hình dưới đây).

tu khoa this 4 png

Như vậy tham số this chính là thẻ HTML hiện tại. Đây là cách mà chúng ta hay dùng để lấy thông tin của thẻ HTML khi xảy ra sự kiện. Bây giờ bạn sửa lại nội dung của hàm showMessage như sau:

function showMessage(obj)
{
  alert(obj.value);
}

Đoạn code này sẽ in ra giá trị (value) của objobj lúc này chính là thẻ button nên giá trị nó sẽ in ra là "Click Me". Bạn hãy chạy lại và click vào button để xem kết quả nhé.

3. Từ khóa this sự kiện lồng nhau

Trong phần này mình sẽ lấy một ví dụ được viết bằng jQuery.

$('#button').click(function(){

  // This của #button
  console.log(this);

  $('#element').click(function(){
    // This của #element
    console.log(this);
  });
});

Trong ví dụ này đã gán cho thẻ #button một sự kiện click, khi click vào #button đó thì sẽ chạy một đoạn code gán tiếp một sự kiện click cho thẻ #element, và hai đoạn code console.log(this) ở hai vị trí đã in ra hai giá trị khác nhau hoàn toàn, đoạn thứ nhất this chính là #button và đoạn thứ hai this chính là #element.

4. Lời kết

Như vậy có thể coi từ khóa this là một con trỏ, nó sẽ trỏ đến đối tượng hiện tại hoặc thẻ HTML hiện tại đang xử lý. Trong thực tế chúng ta sử dụng từ khóa này rất nhiều nên bạn cần phải nắm vững để tránh những sai sót không đáng có.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top