THÔNG DỤNG
OOP
ES6
ES(X)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

HTML Template String trong ES6

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp cũng như làm một số ví dụ về Template String trong ES6.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Laravel có Blade template, trong Phalcon có Volt template, vậy trong Javascript có template nào hay không? Tính từ ES5 trở về trước thì chưa xuất hiện khái niệm template string mà nó chỉ vừa mới thêm vào trong phiên bản ES6, nên đa số các lập trình viên không sử dụng.

1. HTML Template String trong ES6

Template String sẽ thay thế cách nối chuỗi thông thường.

Cấu trúc

Template String được bao bọc bởi cặp dấu ``.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

let temp = `
  Chào mừng bạn đến với freetuts.net
`;

 

Khai báo tham số

Để khai báo tham số trong chuỗi Template String thì bạn sử dụng cú pháp ${ten_bien} và đặt vào vị trí muốn hiển thị.

 

let temp = `
  Chào mừng bạn đến với ${website}
`;

 

Trong chuỗi Template String nếu có tham số thì bắt buộc trước khi sử dụng ta phải khai báo biến, nếu không sẽ bị lỗi ngay.

 

var website = 'freetuts.net';

let temp = `
  Chào mừng bạn đến với ${website}
`;

console.log(temp);

 

Kết quả:

template string es6 png

2. Lặp dữ liệu và gán vào Template String

Trong những chức năng hiển thị danh sách thì chúng ta sẽ lặp dữ liệu và gán các giá trị vào ở mỗi vòng lặp.

Lặp đơn giản

Ví dụ dưới đây lặp danh sách domain và gán vào template.

 

var domains = [
  'freetuts.net',
  'facebook.com',
  'google.com'
];

// Loop
domains.map(function(domain, key){
  console.log(`<h1>${domain}</h1>`);
});

 

Kết quả:

template string es6 1 png

Lặp phức tạp

Trên là ví dụ lặp một mảng đơn giản, bây giờ ta sẽ lặp môt mảng chứa các đối tượng vì trong thực tế khi bạn lấy dữ liệu từ database thì nó sẽ trả về một mảng các record.

 

var domains = [
  {
    domain : "freetuts.net",
    author: "Nguyen Van Cuong"
  },
  {
    domain : "google.com",
    author: "Sergey Brin"
  }
];

// Loop
domains.map(function(domain, key){
  var tmpl = `
    <div>
      <h1>${domain.domain}</h1>
      <h2>${domain.author}</h2>
    </div>
  `;
  console.log(tmpl);
});

 

Kết quả:

template string es6 2 png

Thật là vi diệu :) Vậy là từ nay không còn phải nối chuỗi nữa nhé.

3. Lời kết

Khi các bạn xây dựng các ứng dụng Ajax thì Ajax sẽ trả kết quả về là một mảng các Object (JSON), lúc này bạn sẽ phải lặp và nối chuỗi nhìn rất lộn xộn, vì  vậy ứng dụng Template String vào thì code sẽ rất là rõ ràng.

ES6 quá tuyệt vời phải không các bạn, không biết sau này ES7 ra đời sẽ còn nhiều thứ gì hấp dẫn hơn nữa :)

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top