THÔNG DỤNG
OOP
ES6
ES(X)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Default Parameters trong ES6

Default Parameter là giá trị mặc định của tham số khi truyền vào các function. Đối với Javascript thì có nhiều bạn chưa biết chức năng này mặc dù trong ES5 đã cung cấp săn cho chúng ta, tuy nhiên người ta cảm thấy cách tạo giá trị mặc định trong ES5 vẫn không hay nên họ đã bổ sung một cách khác mới hơn và đơn giản hơn rất nhiều trong ES6.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giá trị mặc định tham số trong ES5

Trong ES5 để tạo giá trị mặc định thì bạn sử dụng cặp dấu || để thiết lập ngay bên trong thân của hàm.

Ví dụ: Tạo giá trị mặc định cho biến domain trong ES5

 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function sayHello(domain)
{
    // Tạo giá trị mặc định là freetuts.net
    domain = domain || 'freetuts.net';
    
    return domain;
}

// Sử dụng
console.log("KHÔNG truyền tham số: " + sayHello());
console.log("CÓ truyền tham số: " + sayHello('facebook.com'));

 

Chạy lên bạn sẽ thấy kết quả như hình sau:

gia tri mac dinh trong es5 png

2. Giá trị mặc định tham số trong ES6

Trong ES6 có cách khai báo giá trị mặc định đơn giản hơn rất nhiều, cách này cũng tương tự như khai báo trong PHP đó là sử dụng phép gán ngay tại vị trí khai báo tham số cho function.

Ví dụ: Tạo giá trị mặc định cho biến domain trong ES6

 

function sayHello(domain = 'freetuts.net')
{
    return domain;
}

// Sử dụng
console.log("KHÔNG truyền tham số: " + sayHello());
console.log("CÓ truyền tham số: " + sayHello('facebook.com'));

 

Chạy lên kết quả vẫn không khác gì ở ví dụ ES5.

gia tri mac dinh trong es5 png

3. Lời kết

Nhìn chung cách khai báo trong ES6 đơn giản hóa hơn rất nhiều trong ES5, tuy nhiên các phiên bản Browser cũ không hỗ trợ ES6 nên bạn cũng phải cân nhắc khi sử dụng cú pháp của ES6 nhé. Và qua bài này bạn không cần phải lo lắng việc không truyền đủ tham số khi sử dụng hàm nữa phải không nào :). 

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top