Home > jQuery > jQuery căn bản > Sự kiện trong jQuery - jQuery Event

Sự kiện trong jQuery - jQuery Event

Sự kiện trong jQuery thực chất cũng giống như sự kiện trong Javascript nhưng nó được viết lại về cách sử dụng và hỗ trợ nhiều phương thức hơn giúp chúng ta đơn giản hóa việc bổ sung và xử lý sự kiện. Nếu bạn rành Javascript rồi thì khi chuyển qua jQuery không mấy khó khăn, nhưng nếu bạn chưa rành Javascript thì sẽ hơi khó khăn đó, vì vậy tôi nghĩ bạn cũng nên học Javascript một ít thì mới học tốt được.

Để cho các bạn dễ học thì mình sẽ phân ra từng nhóm và mỗi nhóm sẽ tổng hợp các Event và sẽ trình bày cụ thể ở các bài tiếp theo.

Danh sách các sự kiện trong jQuery

Tên sự kiện Giải thích
bind() Bổ sung sự kiện vào đối tượng
blur() Xảy ra khi ra khỏi đối tượng
change() Xảy ra khi giá trị bị thay đổi
click() Xảy ra khi click vào đối tượng
contextmenu() Xảy ra khi click chuột phải
dbcclick() Xảy ra click double chuột
delegate() Bổ sung sự kiện vào đối tượng cả trước và sau khi thêm bằng Javascript
die() Xóa bỏ sự kiện ra khỏi đối tượng
error() Xay ra khi xuất hiện lỗi trên đối tượng
focus() Xảy ra khi focus vào đốit tượng (con trỏ chuột đang xử lý tại đối tượng)
focusin() Giống focus nhưng bổ sung thêm điều kiện là sự kiện đang ở trạng thái mới vào
focusout() Giống focus nhưn bổ sung thêm điều kiện là sự kiện đang ở trạng thái dừng
hover() Xảy ra khi hover chuột vào đối tượng
keydown() Xảy ra khi bàn phím nhấn xuống
keypress() Xảy ra khi bàn phím nhấn xuống
keyup() Xảy ra khi nhả bàn phím
live() Bổ sung sự kiện vào đối tượng, từ version 1.7 sẽ thay thế bằng sự kiện on()
load() Xảy ra khi đối tượng bắt đầu load
mousedown() Xảy ra khi nhấn chuột trái xuống
mouseup() Xảy ra khi nhả chuột trái ra
mouseenter() Xảy ra khi con trỏ chuột đi vào phạm vi của đối tượng
mouseleave() Xảy ra khi con trỏ chuột đi ra ngoài phạm vi của đối tượng
mousemove() Xảy ra khi con trỏ chuột đang di chuyển bên trong đối tượng
mouseover() Xảy ra một lần duy nhất khi con trỏ chuột bắt đầu đi vào phạm vi đối tượng
mouseout() Xảy ra một lần duy nhất khi con trỏ chuột đi ra ngoài phạm vi đối tượng
ready() Xảy ra khi browser đã load xong
resize()  Xảy ra khi resize browser
scroll() Xảy ra khi kéo thanh cuộn
submit() Xảy ra khi form được submit
toggle() Xảy ra khi click vào đối tượng

Trong bảng này mình có loại bỏ một số sự kiện rất ít khi sử dụng, vì vậy để đầy đủ hơn bạn có thể vào trang chủ của jQuery để xem nhé.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP