JQUERY TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Notebook Slider với jQuery Booklet Plugin

Có một lần tôi lướt trên mạng và thấy một jquery plugin slider rất hay dùng để tạo hiệu ứng lật trang sách nên đã tìm hiểu, và cuối cùng cũng đã biết có một plugin giúp ta tạo hiệu ứng này với tên jquery booklet plugin. Đây là một plugin rất đẹp và cho ta custom dễ dàng theo giao diện website, với phần document của nó rất là dễ hiểu rồi nên trong bài này tôi chỉ làm mang tính chất giới thiệu và cách sử dụng những thông số trong plugin này, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo link ở cuối bài này nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bày này tôi sẽ dựa vào một tuts có sẵn trên mạng và hướng dẫn lại cho các bạn để tôi khỏi mất thời gian viết, mục đích là sưu tầm lại kiến thức cho bản thân và nếu giúp được bạn nào thì tôi cũng thấy vui.

1. Xây dựng HTML cho notebook slider

Bạn cần tạo một trang HTML với nội dung HTML như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<div class="book_wrapper">
  <a id="next_page_button"></a>
  <a id="prev_page_button"></a>
  <div id="loading" class="loading">Loading pages...</div>
  <div id="mybook" style="display:none;">
    <div class="b-load">
      <div>
        <img src="images/1.jpg" alt=""/>
        <h1>Hình ảnh thứ nhất</h1>
        <p>Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
          Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
        Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, </p>
        <a href="https://freetuts.net" target="_blank" class="article">Home</a>
        <a href="https://freetuts.net/notebook-slider-voi-jquery-booklet-147.html" target="_blank" class="demo">Chi Tiết</a>
      </div>
       <div>
        <img src="images/2.jpg" alt=""/>
        <h1>Hình ảnh thứ hai</h1>
        <p>Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
          Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
        Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, </p>
        <a href="https://freetuts.net" target="_blank" class="article">Home</a>
        <a href="https://freetuts.net/notebook-slider-voi-jquery-booklet-147.html" target="_blank" class="demo">Chi Tiết</a>
      </div>
       <div>
        <img src="images/3.jpg" alt=""/>
        <h1>Hình ảnh thứ ba</h1>
        <p>Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
          Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
        Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, </p>
        <a href="https://freetuts.net" target="_blank" class="article">Home</a>
        <a href="https://freetuts.net/notebook-slider-voi-jquery-booklet-147.html" target="_blank" class="demo">Chi Tiết</a>
      </div>
       <div>
        <img src="images/4.jpg" alt=""/>
        <h1>Hình ảnh thứ bốn</h1>
        <p>Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
          Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, 
        Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu plugin jquery booklet slider rất đẹp và áp dụng vào hệ thống của bạn, </p>
        <a href="https://freetuts.net" target="_blank" class="article">Home</a>
        <a href="https://freetuts.net/notebook-slider-voi-jquery-booklet-147.html" target="_blank" class="demo">Chi Tiết</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

2. Xây dựng CSS cho notebook slider

Bạn sẽ style cho slider cua ta như sau:

*{
	margin:0;
	padding:0;
}
body{
	background:#ccc url(../images/wood.jpg) repeat top left;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	color:#444;
	font-size:12px;
	color: #000;
}
h1{
	color:#2F1B0C;
	font-size:40px;
	margin:20px 0px 0px 20px;
}
span.reference{
	font-family:Arial;
	display:block;
	font-size:12px;
	text-align:center;
	margin-bottom:10px;
}
span.reference a{
	color:#000;
	text-transform:uppercase;
	text-decoration:none;
	margin:0px 20px;
}
span.reference a:hover{
	color:#ddd;
}
/* Booklet jQuery Plugin Style*/
.booklet{
	-moz-box-shadow:0px 0px 1px #fff;
	-webkit-box-shadow:0px 0px 1px #fff;
	box-shadow:0px 0px 1px #fff;
	-moz-border-radius:10px;
	-webkit-border-radius:10px;
	border-radius:10px;
}
.booklet .b-wrap-left {
	background:#fff url(../images/left_bg.jpg) no-repeat top left;
	-webkit-border-top-left-radius: 10px;
	-webkit-border-bottom-left-radius: 10px;
	-moz-border-radius-topleft:10px;
	-moz-border-radius-bottomleft: 10px;
	border-top-left-radius: 10px;
	border-bottom-left-radius: 10px;
}
.booklet .b-wrap-right {
	background:#efefef url(../images/right_bg.jpg) no-repeat top left;
	-webkit-border-top-right-radius: 10px;
	-webkit-border-bottom-right-radius: 10px;
	-moz-border-radius-topright: 10px;
	-moz-border-radius-bottomright: 10px;
	border-top-right-radius: 10px;
	border-bottom-right-radius: 10px;
}
.booklet .b-counter {
	bottom:10px;
	position:absolute;
	display:block;
	width:90%;
	height:20px;
	border-top:1px solid #ddd;
	color:#222;
	text-align:center;
	font-size:12px;
	padding:5px 0 0;
	background:transparent;
	-moz-box-shadow:0px -1px 1px #fff;
	-webkit-box-shadow:0px -1px 1px #fff;
	box-shadow:0px -1px 1px #fff;
	opacity:0.8;
}
.book_wrapper{
	margin:0 auto;
	padding-top:50px;
	width:905px;
	height:540px;
	position:relative;
	background:transparent url(../images/bg.png) no-repeat 9px 27px;
}
.book_wrapper h1{
	color:#13386a;
	margin:5px 5px 5px 15px;
	font-size:26px;
	background:transparent url(../images/h1.png) no-repeat bottom left;
	padding-bottom:7px;
}
.book_wrapper p{
	font-size:16px;
	margin:5px 5px 5px 15px;
}
.book_wrapper a.article,
.book_wrapper a.demo{
	background:transparent url(../images/circle.png) no-repeat 50% 0px;
	display:block;
	width:95px;
	height:41px;
	text-decoration:none;
	outline:none;
	font-size:16px;
	color:#555;
	float:left;
	line-height:41px;
	padding-left:47px;
}
.book_wrapper a.demo{
	margin-left:50px;
}
.book_wrapper a.article:hover,
.book_wrapper a.demo:hover{
	background-position:50% -41px;
	color:#13386a;
}
.book_wrapper img{
	margin:10px 0px 5px 35px;
	width:300px;
	padding:4px;
	border:1px solid #ddd;
	-moz-box-shadow:1px 1px 1px #fff;
	-webkit-box-shadow:1px 1px 1px #fff;
	box-shadow:1px 1px 1px #fff;
}
.booklet .b-wrap-right img{
	border:1px solid #E6E3C2;
}
a#next_page_button,
a#prev_page_button{
	display:none;
	position:absolute;
	width:41px;
	height:40px;
	cursor:pointer;
	margin-top:-20px;
	top:50%;
	background:transparent url(../images/buttons.png) no-repeat 0px -40px;
}
a#prev_page_button{
	left:-30px;
}
a#next_page_button{
	right:-30px;
	background-position:-41px -40px;
}
a#next_page_button:hover{
	background-position:-41px 0px;
}
a#prev_page_button:hover{
	background-position:0px 0px;
}
.loading{
	width:160px;
	height:56px;
	position: absolute;
	top:50%;
	margin-top:-28px;
	right:135px;
	line-height:56px;
	color:#fff;
	padding-left:60px;
	font-size:15px;
	background: #000 url(../images/ajax-loader.gif) no-repeat 10px 50%;
	opacity: 0.7;
	z-index:9999;
	-moz-border-radius:20px;
	-webkit-border-radius:20px;
	border-radius:20px;
	filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=70);
}

3. Thêm các thư viện jquery booklet và easing

Bạn cần phải thêm 3 file gồm jquery, plugin booklet, plugin easing và 2 file fie css như sau:

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"></script>
<script src="booklet/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="booklet/jquery.booklet.1.1.0.min.js" type="text/javascript"></script>

<link href="booklet/jquery.booklet.1.1.0.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" media="screen"/>

4. Sử dụng plugin booklet để tạo notebook slider

Ở đây ta sẽ viết js để xử lý cho từng hình ảnh. Bạn thêm thẻ script và copy nội dung dưới đây vào.

$(function() 
{
  // ID Slide Wrapper
  var $mybook = $('#mybook');

  // ID Button Next
  var $bttn_next = $('#next_page_button');

  // ID Button Prev
  var $bttn_prev = $('#prev_page_button');

  // ID Loadding (sẽ hiển thị khi slide chưa chạy để người dùng thấy đang chờ)
  var $loading = $('#loading');

  // Danh sách các hình ảnh slide
  var $mybook_images = $mybook.find('img');

  // Tổng số hình ảnh slide
  var cnt_images = $mybook_images.length;

  // Biến kiểm tra slide đã load hay chưa
  var loaded = 0;

  // Lặp qua từng hình ảnh và gán booklet vào
  $mybook_images.each(function() 
  {
    // Gán hình đang duyệt vào biến $img
    var $img = $(this);

    // Lấy SRC của hình đang lặp
    var source = $img.attr('src');

    // Ở sự kiện load của hình ta sẽ gọi booklet
    $('<img/>').load(function() 
    {
      ++loaded;
      if (loaded == cnt_images) 
      {
        $loading.hide();
        $bttn_next.show();
        $bttn_prev.show();
        $mybook.show().booklet(
        {
          name: '', // Title của hình, title sẽ hiển thị ở the title
          width: 800, // Chiều rộng slide
          height: 500, // Chiều cao slide
          speed: 600, // Tốc độ lật trang
          direction: 'LTR', // Lật kiểu Left To Right
          startingPage: 0, // Trang muốn chạy đầu tiên
          easing: 'easeInOutQuad', // phương thức ease sẽ gọi khi lật trang xong
          easeIn: 'easeInQuad', // phương thức ease sẽ gọi khi lật trang đầu
          easeOut: 'easeOutQuad', // phương thức ease sẽ gọi khi lật trang hai

          closed: false, // Bật/tắt hiển thị bìa trắng đầu và cuối
          closedFrontTitle: null, // used with "closed", "menu" and "pageSelector", determines title of blank starting page
          closedFrontChapter: null, // used with "closed", "menu" and "chapterSelector", determines chapter name of blank starting page
          closedBackTitle: null, // used with "closed", "menu" and "pageSelector", determines chapter name of blank ending page
          closedBackChapter: null, // used with "closed", "menu" and "chapterSelector", determines chapter name of blank ending page
          covers: false, // used with "closed", makes first and last pages into covers, without page numbers (if enabled)

          pagePadding: 10, // padding từng trang
          pageNumbers: true, // Hiển thị số trang

          // Những thông số dành cho tab,
          hovers: false, // Bật/tắt chức năng hover cho tab
          overlays: false, // bật/tắt navigation overlays
          tabs: false, // Bật/tắt chức năng sử dụng tab
          tabWidth: 60, // Chiều rộng tab
          tabHeight: 20, // set Chiều cao tab
          arrows: false, // Thêm hai nút next prev mặt định của slide
          cursor: 'pointer', // cursor css cho khu vực sidebar

          hash: true, // Bật chức năng thay đổi hash trên URL
          keyboard: true, // Sử dụng phím next và prev
          next: $bttn_next, // Button Next
          prev: $bttn_prev, // Button Prev

          menu: null, // selector for element to use as the menu area, required for 'pageSelector'
          pageSelector: false, // enables navigation with a dropdown menu of pages, requires 'menu'
          chapterSelector: false, // enables navigation with a dropdown menu of chapters, determined by the "rel" attribute, requires 'menu'

          shadows: true, // display shadows on page animations
          shadowTopFwdWidth: 166, // shadow width for top forward anim
          shadowTopBackWidth: 166, // shadow width for top back anim
          shadowBtmWidth: 50, // shadow width for bottom shadow
          auto : true,
          delay : 1000,
          before: function() {
            // Nếu bạn muốn xử lý gì đó TRƯỚC khi lật rang thì viết ở đây
          }, 
          after: function() {
            // Nếu bạn muốn xử lý gì đó SAU khi lật rang thì viết ở đây
          }
        });
      }
    }).attr('src', source); // Phải gán src cho hình sau sự kiện load
  });
});

Ở phần comment tôi có giải thích rất kỹ rồi, nếu bạn từng sử dụng qua nhiều plugin thì điều này rất dễ dàng để hiểu

5. Lời kết

Ở phần cấu hình các thông số của plugin booklet tôi có giải thích một số thông tin bằng tiếng việt, còn một số tôi không biết dịch sang tiếng việt thế nào cho dễ hiểu nên tôi để tiếng anh luôn mong các bạn thông cảm.

Trong bài này tôi có tham khảo nguồn trên mạng và biên dịch + giải thích theo sự hiểu biết của tôi nên nếu bạn có khả năng đọc tiếng anh thì có thể lên mạng tham khảo thêm. Bạn hãy download source về để tham khảo nhé.

Link thao khảo các plugin:

Cùng chuyên mục:

Cách dùng .bind() trong JQuery

Cách dùng .bind() trong JQuery

Cách dùng .delegate() trong JQuery

Cách dùng .delegate() trong JQuery

slideUp() và slideDown() trong jQuery

slideUp() và slideDown() trong jQuery

Nếu nói đến hiệu ứng slide thì ta phải tìm đến những ...

fadeIn() và fadeOut() trong jQuery

fadeIn() và fadeOut() trong jQuery

Không giống như show và hide, fadeIn và fadeOut sẽ hiển thị hoặc mờ ...

Show() và Hide() trong jQuery

Show() và Hide() trong jQuery

Hàm hide chỉ đơn giản là thiết lập thuộc tính ...

jQuery selector là gì? Trọn bộ selector trong jQuery đầy đủ nhất

jQuery selector là gì? Trọn bộ selector trong jQuery đầy đủ nhất

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Selector trong jQuery, đây là bài…

jQuery là gì? Cách viết jQuery cho người mới bắt đầu

jQuery là gì? Cách viết jQuery cho người mới bắt đầu

Trong công nghệ web 2.0 thì Javascript là một

Cách ẩn hiện nội dung khi click vào button trong jQuery

Cách ẩn hiện nội dung khi click vào button trong jQuery

Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

Cách dùng :animated Selector trong jQuery

Cách dùng :animated Selector trong jQuery

Cách dùng :animated Selector trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Cách dùng :button Selector trong jQuery

Cách dùng :button Selector trong jQuery

Cách dùng :button Selector trong jQuery

Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

Cách dùng :checked Selector trong jQuery

Cách dùng :checked Selector trong jQuery

Cách dùng :checked Selector trong jQuery

Top