Học tiếng Anh qua bài hát Everyday i love you

Everyday I Love You là bài hát được sáng tác bởi tác giả Boyzone, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Everyday I Love You có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Everyday I Love You.

Sau đây là lời bài hát Everyday I Love You kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

I don't know, but I believe
That some things are meant to be
And that you'll make a better me
Everyday I love you I never thought that dreams came true
But you showed me that they do
You know that I learn something new
Everyday I love you 'Cause I believe that destiny
Is out of our control (don't you know that I do)
And you'll never live until you love
With all your heart and soul It's a touch when I feel bad
It's a smile when I get mad
All the little things I am Everyday I love you Everyday I love you boy
Everyday I love you  

'Cause I believe that destiny
Is out of our control (don't you know that I do)

And you'll never live until you love
With all your heart and soul

If I asked would you say yes?
Together we're the very best
I know that I am truly blessed
Everyday I love you
And I'll give you my best
Everyday I love you

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Everyday I Love You, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net