Học tiếng Anh qua bài hát Photograph

Photograph là bài hát được sáng tác bởi tác giả Ed Sheeran, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Photograph có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Photograph.

Sau đây là lời bài hát Photograph kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing makes us feel alive

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone, wait for me to come home

Loving can heal, loving can mend your soul
And it's the only thing that I know, know
I swear it will get easier
Remember that with every piece of you
Hm, and it's the only thing we take with us when we die

Hm, we keep this love in this photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts were never broken
And time's forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone

And if you hurt me
That's okay baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won't ever let you go
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home

Oh, you can fit me
Inside the necklace you got when you were sixteen
Next to your heartbeat where I should be
Keep it deep within your soul

And if you hurt me
Well, that's okay baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won't ever let you go

When I'm away, I will remember how you kissed me
Under the lamppost back on Sixth street
Hearing you whisper through the phone
"Wait for me to come home"

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Photograph, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net