Học tiếng Anh qua bài hát If I Let You Go

If I Let You God là bài hát được sáng tác bởi tác giả Westlife, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. If I Let You Go có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát If I Let You Go.

Sau đây là lời bài hát If I Let You God kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Day after day
Time pass away
And I just can't get you off my mind
Nobody knows 
I hide it inside
I keep on searching, but I can't find
The courage to show to letting you know
I've never felt so much love before
And once again I'm thinking about
Taking the easy way out

But if I let you go, I will never know
What my life would be holding you close to me
Will I ever see you smiling back at me?
(Oh yeah) how will I know if I let you go?

Night after night I hear my self say
Why can't this feeling just fade away?
There's no one like you, you speak to my heart
It's such a shame we're worlds apart

I'm too shy to ask, I'm to proud to lose
But sooner or later I've got to choose
And once again I'm thinking about
Taking the easy way out

But if I let you go I will never know
What my life would be holding you close to me
Will I ever see you smiling back at me?
(Oh yeah) how will I know if I let you go?

If I let you go, ooh baby
Ohh, whoa

Once again I'm thinking about
Taking the easy way out

But if I let you go I will never know
What my life would be holding you close to me (close to me, yeah)
Will I ever see you smiling back at me?
(Oh yeah) how will I know if I let you go?

But if I let you go I will never know
Oh baby
Will I ever see you smiling back at me?
(Oh yeah) how will I know 
If I let you go?

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát If I Let You God, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net