Học tiếng Anh qua bài hát Beautiful Soul

Beautiful Soul là bài hát được sáng tác bởi tác giả Jesse McCartney, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Beautiful Soul có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Beautiful Soul.

Sau đây là lời bài hát Beautiful Soul kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
 
I know that you are something special
To you, I'd be always faithful
I want to be what you always needed
Then I hope you'll see the heart in me
 
I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You're the one I want to chase
You're the one I want to hold
I won't let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul
Your beautiful soul, yeah
 
You might need time to think it over
But I'm just fine moving forward
I'll ease your mind if you give me the chance
I will never make you cry, c'mon let's try
 

I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You're the one I want to chase
You're the one I want to hold
I won't let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul

Am I crazy for wanting you?
Baby do you think you could want me too?
I don't want to waste your time
Do you see things the way I do?
I just want to know that you feel it too
There is nothing left to hide

I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You're the one I want to chase
You're the one I want to hold
I won't let another minute go to waste
I want you and your soul

I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
Your beautiful soul, yeah
Oh, yeah, your beautiful soul, yeah

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Beautiful Soul, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net