Học tiếng Anh qua bài hát I Knew I Love You

I Knew I Love You là bài hát được sáng tác bởi tác giả Savaga Garden, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. I Knew I Love You có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát I Knew I Love You.

Sau đây là lời bài hát I Knew I Love Yould kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Maybe it's intuition
But some things you just don't question
Like in your eyes, I see my future in an instant
And there it goes,
I think I found my best friend
I know that it might sound
More than a little crazy
But I believe

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

There's just no rhyme or reason
Only the sense of completion
And in your eyes, I see
The missing pieces I'm searching for
I think I've found my way home
I know that it might sound
More than a little crazy
But I believe

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

A thousand angels dance around you
I am complete now that I've found you

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát I Knew I Love You, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net