Học tiếng Anh qua bài hát I Have A Dream

I Have A Dream là bài hát được sáng tác bởi tác giả Westlife, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. I Have A Dream có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát I Have A Dream.

Sau đây là lời bài hát I Have A Dream kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

I have a dream
A song to sing
To help me cope 
With anything

If you see the wonder 
Of a fairy tale
You can take the future 
Even if you fail

I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me

I'll cross the stream
I have a dream, oh yeah

I have a dream (I have a dream)
A fantasy (fantasy)
To help me through (help me through)
Reality (reality)

And my destination (destination)
Makes it worth the while (worth the while)
Pushing through the darkness (through the darkness)
Still another mile (another mile)

I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me

I'll cross the stream (cross the stream)
I have a dream

I have a dream (oh yeah)
A song to sing (song to sing)
To help me cope 
With anything

If you see the wonder (if you see the wonder)
Of a fairy tale (of a fairy tale)
You can take the future 
Even if you fail

I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know this time is right for me (right for me)

I'll cross the stream (cross the stream)
I have a dream (have a dream)
I'll cross the stream (cross the stream)
I have a dream

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát I Have A Dream, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net