Học tiếng Anh qua bài hát Easy To Love You

Easy To Love You à bài hát được sáng tác bởi tác giả Shayne Ward, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Enternal Flame có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Easy To Love You.

Sau đây là lời bài hát Easy To Love You kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Uncomplicated, you enjoy the simple things 
Don't need no make-up you just wear what nature brings 
If you could see what I see you would know you're beautiful

You make it easy to love you every time you smile at me
And it's so easy to love you girl you shine so naturally
I couldn't even count them there's so many ways
You make it easy to love you

You can't hide it, it's there in everything you do 
You don't see it, and that's just why I fell for you 
If you could see what I see you would know you're beautiful

You make it easy to love you every time you smile at me 
And it's so easy to love you girl you shine so naturally 
I couldn't even count them there's so many ways 
You make it easy to love you

You make it easy to love you 
If you could see what I see you would know you're beautiful

You make it easy to love you every time you smile at me 
And it's so easy to love you girl you shine so naturally 
I couldn't even count them there's so many ways 
You make it easy to love you

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Easy To Love You, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net