Học tiếng Anh qua bài hát (Everything I Do) I Do It For You

(Everything I Do) I Do It For You là bài hát được sáng tác bởi tác giả Bryan Adams, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. (Everything I Do) I Do It For You có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát (Everything I Do) I Do It For You.

Sau đây là lời bài hát (Everything I Do) I Do It For You kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Look into my eyes
You will see
What you mean to me
Search your heart
Search your soul
And when you find me there
You'll search no more

Don't tell me it's not worth tryin' for
You can't tell me it's not worth dyin' for
You know it's true
Everything I do
I do it for you

Look into your heart
You will find
There's nothin' there to hide
Take me as I am
Take my life
I would give it all
I would sacrifice

Don't tell me it's not worth fightin' for
I can't help it, there's nothin' I want more
You know it's true
Everything I do
I do it for you

There's no love
Like your love
And no other
Could give more love
There's nowhere
Unless you're there
All the time
All the way, yeah

Look into your heart, baby

Oh you can't tell me it's not worth tryin' for
I can't help it, there's nothin' I want more
Yeah, I would fight for you
I lie for you
Walk the wire for you
Yeah, I'd die for you

You know it's true
Everything I do
Oh
I do it for you

Everything I do, darling
And we'll see it through
Oh we'll see it through
Oh yeah

Yeah
Look into your heart
Look at your soul
You can't tell me it ain't worth dying for
Oh yeah

I'll be there, yeah
I'll walk the wire for you
I will die for you

Oh yeah

I would die for you

I'm going all the way, all they way, yeah

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát (Everything I Do) I Do It For You, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net