Học tiếng Anh qua bài hát Big Big World

Big Big World là bài hát được sáng tác bởi tác giả Emilia, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Big Big World và có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Big Big World.

Sau đây là lời bài hát Big Big World kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

I'm a big big girl 
In a big big world 
It's not a big big thing if you leave me 
But i do do feel that 
I too too will miss you much 
Miss you much... 

I can see the first leaf falling 
It's all yellow and nice 
It's so very cold outside 
Like the way i'm feeling inside 

I'm a big big girl 
In a big big world 
It's not a big big thing if you leave me 
But i do do feel that 
I too too will miss you much 
Miss you much... 
Outside it's now raining 
And tears are falling from my eyes 
Why did it have to happen 
Why did it all have to end 

I'm a big big girl 
In a big big world 
It's not a big big thing if you leave me 
But i do do feel that 
I too too will miss you much 
Miss you much... 

I have your arms around me ooooh like fire 
But when i open my eyes 
You're gone... 

I'm a big big girl 
In a big big world 
It's not a big big thing if you leave me 
But i do do feel that 
I too too will miss you much 
Miss you much... 

I'm a big big girl 
In a big big world 
It's not a big big thing if you leave me 
But i do feel i will miss you much 
Miss you much... 

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Big Big World, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net