Học tiếng Anh qua bài hát My Love

My Love là bài hát được sáng tác bởi tác giả Westlife, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. My Love có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát My Love.

Sau đây là lời bài hát My Love kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I'm all alone
The rooms are getting smaller

I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again, my love

I tried to read
I go to work
I'm laughing with my friends
But I can't stop
To keep myself from hinking
Oh no

I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again

To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from my heart
You're all I'm thinking of
And reaching for the love that seems so far

so I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again, my love

See you in a prayer
My sweet dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again, my love

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát My Love, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net