Học tiếng Anh qua bài hát Crush

Crush  là bài hát được sáng tác bởi tác giả David Archuleta, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Crush có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Crush.

Sau đây là lời bài hát Crush kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

I hung up the phone tonight
Something happened for the first time deep inside
It was a rush, what a rush
 
'Cause the possibility
That you would ever feel the same way about me
It's just too much, just too much
 
Why do I keep running from the truth?
All I ever think about is you
You got me hypnotized, so mesmerized
And I've just got to know
 
Do you ever think when you're all alone
All that we can be, where this thing can go?
Am I crazy or falling in love?
Is it real or just another crush?
 
Do you catch a breath when I look at you?
Are you holding back like the way you do?
'Cause I'm trying and trying to walk away
But I know this crush ain't goin' away-ay-ay-ay-ayy
Goin' away-ay-ay-ay-ayy
 

Has it ever crossed your mind
When we're hanging, spending time girl, are we just friends?
Is there more, is there more?

See it's a chance we've gotta take
'Cause I believe that we can make this into something that will last
Last forever, forever

Do you ever think when you're all alone
All that we can be, where this thing can go?
Am I crazy or falling in love?
Is it real or just another crush?

Do you catch a breath when I look at you?
Are you holding back like the way I do?
'Cause I'm trying and trying to walk away
But I know this crush ain't goin' away-ay-ay-ay-ayy
Goin' away-ay-ay-ay-ayy

Why do I keep running from the truth?
All I ever think about is you
You got me hypnotized, so mesmerized
And I've just got to know

Do you ever think when you're all alone
All that we can be, where this thing can go?
Am I crazy or falling in love?
Is it real or just another crush?

Do you catch a breath when I look at you?
Are you holding back like the way you do?
'Cause I'm trying and trying to walk away
But I know this crush ain't goin' away-ay-ay-ay-ayy
This crush ain't goin' away-ay-ay-ay-ayy
Goin' away-ay-ay-ay-ayy
Goin' away-ay-ay-ay-ayy
Goin' away-ay-ay-ay-ayy

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Crush, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net