Home > Học Git > Git căn bản > Git - Cấu hình username và email
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Git - Cấu hình username và email

Trước khi sử dụng Git thì bạn cần phải cấu hình hai thông số đó là usernameemail, nếu không bạn sẽ không thể thực hiện các thao tác như commit, clone, stash ...

Để cấu hình username thì bạn sử dụng lệnh sau:

git config --global user.name "Tên của bạn"

Để cấu hình email thì bạn sử dụng lệnh sau:

git config --global user.email "Email của bạn"

Ví dụ: Cấu hình hai thông tin cho Git  đó là "Nguyen Van Cuong" và "TheHalfHeart@gmail.com".

Bạn lần lượt nhập hai lệnh sau:

git config --global user.name "Nguyen Van Cuong"
git config --global user.email "thehalfheart@gmail.com"

Xem hình để hiểu rõ hơn cách làm.

git cau hinh username va email png

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP