TỔNG QUAN
LÀM VIỆC BRANCH
TÌM HIỂU COMMIT
LÀM VIỆC VỚI REMOTE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Git - Thêm remote Repository

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote trên đó, điều này rất ít bạn có điều kiện làm, may ra công ty lớn thì mới có. Tuy nhiên hiện nay có một số server cung cấp dịch vụ miễn phí (có phí) như github, gitlab ... nên bạn có thể sử dụng dịch vụ này của họ để học và quản lý dự án của riêng mình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước đầu tiên bạn cần phải thêm một remote repository vào local repository, điều này có nghĩa là phiên bản tại local sẽ là nơi làm việc của bạn và phiên bản trên remote chính là nơi lưu trữ mã nguồn chính của dự án, tại remote các thành viên sẽ thực hiện các thao tác pull và push để đưa code và lấy code về local.

1. Add remote repository

Để thêm một remote repo vào local repo thì bạn sử dụng cú pháp sau:

$ git remote add [shortname] [url]

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

 • shortname: là tên mà bạn muốn đặt cho remote repo
 • url: là đường dẫn trỏ đến repo, phần đuôi của URL sẽ là .git

Ví dụ: Thêm remote freetuts vào local
$ git remote add freetuts https://github.com/TheHalfHeart/freetuts.git

git remote add png

Trường hợp bạn đặt tên remote đã tồn tại thì sẽ bị thông báo lỗi là "fatal: remote origin already exists." Để giải quyết vấn đề này bạn có thể thực hiện 3 thao tác sau:

 • Chọn một cái tên khác.
 • Đổi tên của remote đã tồn tại đó sang tên khác.
 • Xóa remote đã tồn tại đó.

2. Xem remote repo đã thêm

Để xem remote mà bạn đã thêm thì sử dụng lênh $ git remote hoặc $ git remote -v.

Chỉ xem tên
$ git remote 
freetuts

Xem chi tiết hơn
$ git remote -v
freetuts    https://github.com/TheHalfHeart/freetuts.git (fetch)
freetuts    https://github.com/TheHalfHeart/freetuts.git (push)

view remote added git png

3. Thay đổi link của remote repository

Giả sử bạn gõ bị nhầm link của remote repository nên cần phải thay đổi lại link, lúc này bạn hãy sử dụng lệnh sau.

$ git remote set-url <shortname> <link>

Ví dụ: Cập nhật đường link của repo freetuts

$ git remote set-url freetuts https://github.com/TheHalfHeart/freetutsrepo.git 

4. Lời kết

Như vậy ta sử dụng lệnh $ git remote để xem danh sách remote đã thêm theo tên, và $ git remote -v để xem thông tin chi tiết của tất cả remote đã thêm.

Cùng chuyên mục:

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Push data lên Github

Push data lên Github

Mình sẽ không viết cách clone source từ github về mà sẽ trình bày cách…

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt…

Tạo remote repository trên Github

Tạo remote repository trên Github

Như trong bài giới thiệu series thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu…

Git - Push data lên remote Repository

Git - Push data lên remote Repository

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu…

Git - Đổi tên remote repository

Git - Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng…

Git - Xóa remote repository

Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã…

Git - Xóa local branch

Git - Xóa local branch

Thông thường mỗi một nhiệm vụ chúng ta sẽ làm việc trên một branch khác…

Git - Phân nhánh với Rebase

Git - Phân nhánh với Rebase

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng…

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh $ git stash, đây là lệnh dùng…

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào…

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Ở các chương trước mình đã giới thiệu một số lệnh làm việc với branch…

Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified

Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified

Trong bài này chúng ta cùng thảo luận đến ba trạng thái của Git, đây…

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Merge branch tức là bạn gộp hai branch lại với nhau, thao tác này thường…

Git - Commit căn bản

Git - Commit căn bản

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những…

Git - Lệnh checkout branch

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển…

Git - Lệnh tạo Branch

Git - Lệnh tạo Branch

Như mình đã trình bày ở bài trước khi làm việc nhóm thì leader sẽ…

Git - Branch là gì? Branch master

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng…

Git - Tạo Repository

Git - Tạo Repository

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm Repository là gì và…

Top