Home > Học Git > Git căn bản > Git - Branch là gì? Branch master
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng ta chưa tìm hiểu khái niệm branch là gì nên trong bài này mình sẽ giới thiệu khái niệm của nó.

1. Branch là gì?

Đối với những dự án có nhiều thành viên tham gia thì mỗi thành viên sẽ nhận được rất nhiều task từ leader, vì vậy việc xử lý các task này trên cùng một thời gian là rất khó vì dễ bị đụng code. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ sử dụng branch của Git, tương ứng với mỗi nhiệm vụ chúng ta sẽ tạo một branch và làm việc trên đó, các branch này sẽ hoạt động riêng lẻ và không ảnh hưởng lẫn nhau.

Vậy branch là những phân nhánh ghi lại luồng thay đổi của lịch sử, các hoạt động trên mỗi branch sẽ không ảnh hưởng lên các branch khác nên có thể tiến hành nhiều thay đổi đồng thời trên một repository, giúp giải quyết được nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

capture stepup1 1 1 png
Ảnh: backlogtool

2. Branch master

Khi bạn tạo một repository thì Git sẽ thiết lập branch mặc định là master, nghĩa là nó sẽ tự tạo một branch master và mọi hoạt động của ban lúc này đều nằm trên branch master. Chúng ta cũng có thể xem đây là branch mặc định đóng vai trò cập nhật dữ liệu và đồng bộ với remote repository.

Giả sử bạn đang có 10 tasks, lúc này bạn không nên làm việc trực tiếp trên branch master mà hãy tạo ra nhưng branch khác và branch master chỉ nên dùng để pull code từ remote branch master và merge với các branch còn lại. Mỗi branch làm việc sẽ được ghi lại lịch sử nên trong quá trình làm việc bạn hoàn toàn có thể rollback lại quá khứ dựa vào chỉ mục index mà Git đã lưu. 

3. Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu sơ lược khái niệm branch là gì, bài này chủ yếu giải thích khái niệm nên mình không trình bày các thao tác của nó, bài tiếp theo mình sẽ bắt đầu hướng dẫn tạo branch cho một task nào đó. Thường thì chúng ta sẽ làm việc với remote repo Github, phần cuối của khóa học này mình sẽ hướng dẫn các bạn sau.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP