TỔNG QUAN
LÀM VIỆC BRANCH
TÌM HIỂU COMMIT
LÀM VIỆC VỚI REMOTE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Git - Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng một lệnh rất đặc biệt trong git đó là lệnh đổi tên. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh đổi tên cho remote repository.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Rename remote repository

Để đổi tên cho remote thì bạn sử dụng lệnh sau.

$ git remote rename old_name new_name

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • old_name là tên hiện tại
  • new_name là tên bạn muốn đổi sang

Ví dụ: Đổi tên remote freetuts sang hoclaptrinh

$ git remote rename freetuts hoclaptrnih

rename remote git png

2. Lỗi thường gặp khi rename remote

Remote không tồn tại: Nếu bạn đổi tên của một remote không hề tôn tại thì sẽ gặp lỗi "fatal: No such remote: [remote]". Vì vậy nếu gặp phải lỗi này thì ban hãy chạy lệnh $ git remote -v để xem tên của nó rồi nhâp lệnh lại cho đúng.

Tên đã tồn tại: nếu bạn rename sang một tên đã tồn tại thì sẽ gặp lỗi trùng tên "fatal: remote [remote] already exists." Để giải quyết vấn đề này thì bạn hãy chọn một tên khác, hoặc là bạn xóa remote đã tồn tại kia là được.

Cùng chuyên mục:

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Push data lên Github

Push data lên Github

Mình sẽ không viết cách clone source từ github về mà sẽ trình bày cách…

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt…

Tạo remote repository trên Github

Tạo remote repository trên Github

Như trong bài giới thiệu series thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu…

Git - Push data lên remote Repository

Git - Push data lên remote Repository

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu…

Git - Xóa remote repository

Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã…

Git - Thêm remote Repository

Git - Thêm remote Repository

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote…

Git - Xóa local branch

Git - Xóa local branch

Thông thường mỗi một nhiệm vụ chúng ta sẽ làm việc trên một branch khác…

Git - Phân nhánh với Rebase

Git - Phân nhánh với Rebase

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng…

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh $ git stash, đây là lệnh dùng…

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào…

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Ở các chương trước mình đã giới thiệu một số lệnh làm việc với branch…

Git -  Ba trạng thái Committed  Staged Modified

Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified

Trong bài này chúng ta cùng thảo luận đến ba trạng thái của Git, đây…

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Merge branch tức là bạn gộp hai branch lại với nhau, thao tác này thường…

Git - Commit căn bản

Git - Commit căn bản

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những…

Git - Lệnh checkout branch

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển…

Git - Lệnh tạo Branch

Git - Lệnh tạo Branch

Như mình đã trình bày ở bài trước khi làm việc nhóm thì leader sẽ…

Git - Branch là gì? Branch master

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng…

Git - Tạo Repository

Git - Tạo Repository

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm Repository là gì và…

Top