Git - Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng một lệnh rất đặc biệt trong git đó là lệnh đổi tên. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh đổi tên cho remote repository.

1. Rename remote repository

Để đổi tên cho remote thì bạn sử dụng lệnh sau.

$ git remote rename old_name new_name

Trong đó:

  • old_name là tên hiện tại
  • new_name là tên bạn muốn đổi sang

Ví dụ: Đổi tên remote freetuts sang hoclaptrinh

$ git remote rename freetuts hoclaptrnih

2. Lỗi thường gặp khi rename remote

Remote không tồn tại: Nếu bạn đổi tên của một remote không hề tôn tại thì sẽ gặp lỗi "fatal: No such remote: [remote]". Vì vậy nếu gặp phải lỗi này thì ban hãy chạy lệnh $ git remote -v để xem tên của nó rồi nhâp lệnh lại cho đúng.

Tên đã tồn tại: nếu bạn rename sang một tên đã tồn tại thì sẽ gặp lỗi trùng tên "fatal: remote [remote] already exists." Để giải quyết vấn đề này thì bạn hãy chọn một tên khác, hoặc là bạn xóa remote đã tồn tại kia là được.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 11: Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt )

XEM

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 20.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.