cPanel

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến cPanel nằm trong chuyên mục Control Panel, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
Cách đăng nhập vào cPanel
Hướng dẫn tạo bộ lọc Email trên cPanel
Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng mailbox trên cPanel
Hướng dẫn cài đặt trả lời email tự động trên cPanel
Hướng dẫn cài đặt thư chuyển tiếp Email Forwarder trong cPanel
Hướng dẫn cài đặt Catch-all Email trong cPanel

Chủ đề Control Panel