CÔNG CỤ
XEM NHIỀU
MỚI CẬP NHẬT

Công cụ

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Công cụ, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Công cụ.

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Ubuntu

Tổng hợp 20 lệnh FFmpeg cơ bản cho người mới bắt đầu

Tổng hợp 20 lệnh FFmpeg cơ bản cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Windows

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Windows

Dockerfile là gì? Cách tạo và cấu trúc của một Dockerfile

Dockerfile là gì? Cách tạo và cấu trúc của một Dockerfile

Docker là gì? Tại sao phải dùng Docker trong dự án phần mèm?

Docker là gì? Tại sao phải dùng Docker trong dự án phần mèm?

Hướng dẫn cài đặt Catch-all Email trong cPanel

Hướng dẫn cài đặt Catch-all Email trong cPanel

Hướng dẫn cài đặt thư chuyển tiếp Email Forwarder trong cPanel

Hướng dẫn cài đặt thư chuyển tiếp Email Forwarder trong cPanel

Hướng dẫn cài đặt trả lời email tự động trên cPanel

Hướng dẫn cài đặt trả lời email tự động trên cPanel

Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng mailbox trên cPanel

Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng mailbox trên cPanel

Hướng dẫn tạo bộ lọc Email trên cPanel

Hướng dẫn tạo bộ lọc Email trên cPanel

Cách đăng nhập vào cPanel

Cách đăng nhập vào cPanel

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Test Case Template

Test Case Template

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị

Sự khác biệt của kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Sự khác biệt của kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động

Vòng đời kiểm thử phần mềm

Vòng đời kiểm thử phần mềm

Mối quan hệ giữa vòng đời phát triển phần mềm và vòng đời kiểm thử phần mềm

Mối quan hệ giữa vòng đời phát triển phần mềm và vòng đời kiểm thử phần mềm

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

Top