JMeter Testing

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu JMeter, một phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Java và được phát triển lần đầu tiên bởi Stefano Mazzocchi. Đây là phần mềm giúp bạn trong việc kiểm thử các chức năng, kiểm thử tải và đo hiệu năng của phần mềm.

-------------------#####-------------------

Chuỗi bài viết được tham khảo hoặc dịch lại từ Guru99.