JMETER TESTING
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JMeter GUI: Test Plan & Workbench

Bài viết này sẽ mô tả chi tiết hơn về từng phần tử cũng như những kiến thức căn bản nhất để sử dụng JMeter.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi bạn khởi động JMeter, bạn sẽ thấy 2 phần tử:

 • Test Plan
 • Workbench

jmeter gui test plan workbench 2 png

Test Plan là gì?

Test Plan là nơi thêm các thành phần cần thiết để kiểm thử JMeter.

Test Plan lưu trữ tất cả các elements (như ThreadGroup, Timers...) và các thiết lập tương ứng được yêu cầu để chạy các trường hợp kiểm thử mong muốn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hình dưới đây là một ví dụ về Test Plan:

jmeter gui test plan workbench 4 png

WorkBench là gì?

WorkBench chỉ đơn giản là cung cấp một nơi lưu trữ các elements test tạm thời. WorkBench không có quan hệ với Test plan. JMeter không lưu nội dung của WorkBench mà chỉ lưu các nội dung của nhánh Test Plan.

jmeter gui test plan workbench 6 png

Thêm các Elements như thế nào?

Thêm các Elements là bước thiết yếu để xây dựng một Test Plan vì không thêm các Elements, JMeter không thể thực hiện Test Plan.

Một Test Plan bao gồm nhiều Elements như Listener, Controller, and Timer.

Bạn có thể thêm các Elements vào Test Plan bằng cách nhấp chuột phải vào Test Plan và chọn các Elements mới từ "Add".

Giả sử, bạn muốn thêm 2 Elements vào Test Plan BeanShell AssertionJava Request Default:

Click chuột phải vào Test Plan -> Add -> Assertion-> Bean Shell Assertion

Click chuột phải vào Test Plan -> Add -> Config Element -> Java Request Default

Bạn cũng có thể xóa Elements không sử dụng.

Giả sử bạn muốn xóa Elements " HTTP Request Defaults ", chọn " HTTP Request Defaults " -> Nhấp chuột phải-> chọn Remove -> Nhấp vào Yes để xác nhận xóa Element này trên của sổ “Confirm remove”.

jmeter gui test plan 1workbench 1 gif

Loading và Saving Elements

Cách tạo file JMX

Giả sử bạn đã thêm một Element có tên là "BeanShell Assertion". Bây giờ bạn muốn lưu Element:

Nhấn chuột phải vào BeanShell Assertion -> chọn Save Selection As…

jmeter gui test plan workbench 8 png

Một hộp thoại hiển thị, nhấn nút Save để lưu các Elements với tên mặc định BeanShell Assertion.jmx. Bạn có thể chọn tên khác nếu bạn muốn.

jmeter gui test plan workbench 9 png

JMeter Test Elements và Test Plan được lưu trữ ở định dạng * .JMX. JMX là viết tắt của Java Management Extensions.

Cách chạy file JMX

Load các Elements đã tồn tại giúp tiết kiệm thời gian cần thiết để tạo và cấu hình các Elements mới.

Giả sử bạn có một Element đã tồn tại trong Test plan: Java Request Default

Nhấn chuột phải vào Java Request Defaults-> chọn Merge

jmeter gui test plan workbench 3 gif

Chọn file Elements (BeanShell Assertion.jmx) trong thư mục. Element này sẽ được thêm vào Test plan hiện tại.

jmeter gui test plan workbench 10 png

Cách để Configure Elements (Cấu hình phần tử)

Để Configure Elements:

1. Chọn Element cần cấu hình ở cột bên trái

2. Nhập cài đặt cấu hình ở cột bên phải

jmeter gui test plan workbench 11 png

Lưu một Test Plan

Trước khi chạy, bạn nên lưu Test Plan. Việc lưu Test Plan sẽ giúp bạn tránh được lỗi không mong muốn khi chạy Test Plan. Các bước để lưu Test Plan:

File -> Save Test Plan as-> một hộp thoại hiển thị

Nhập tên file của Test Plan -> nhấp vào Save

jmeter gui test plan workbench 5 gif

Lưu ý: Lưu Test Plan khác với lưu các Elements.

Saving a Test Plan Saving an Element
Test Plan bao gồm một hoặc nhiều Elements Element là một thành phần cơ bản của JMeter
Khi lưu Test Plan, tất cả các Elements trong plan sẽ được lưu Khi bạn lưu các Elements, chỉ một Element được lưu.

Tạo một Test plan hợp nhất

Bạn có thể hợp nhất một hoặc nhiều Test plan để tạo ra một Test plan hợp nhất như trong hình bên dưới:

jmeter gui test plan workbench 12 png

Giả sử bạn đã có file Test_Dragment.jmx trên máy tính. Bạn có thể hợp nhất Test plan này với Test plan trên JMeter để tạo ra một Test plan mới:

jmeter gui test plan workbench 7 gif

Bây giờ tất cả các test elements trong file Test_Fragment.jmx đã được thêm vào Test plan và được hiển thị như trong hình bên dưới:

jmeter gui test plan workbench 13 png

Cách chạy Test plan

Để chạy một hoặc nhiều Test plan, hãy chọn Start (Control + R) như hình dưới đây:

jmeter gui test plan workbench 14 png

Khi JMeter đang chạy sẽ hiển thị một box nhỏ màu xanh lá cây ở bên phải menu bar:

jmeter gui test plan workbench 15 png

Các số bên trái của box màu xanh lá cây là số lượng threads đang chạy / tổng số threads.

Nhấn nút Stop hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + ' . ' để dừng test.

jmeter gui test plan workbench 5 png

Test Report

Khi thực hiện kiểm thử xong, test report sẽ được tạo ra. Test report bao gồm file error log, được lưu trong jmeter.log và test results summary. Đây là file sample log của JMeter:

 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: Copyright (c) 1998-2013 The Apache Software Foundation
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: Version 2.9 r1437961
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: java.version=1.7.0_25
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: java.vm.name=Java HotSpot(TM) Client VM
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: os.name=Windows 7
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: os.arch=x86
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: os.version=6.1
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: file.encoding=Cp1252
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: Default Locale=English (United States)
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: JMeter Locale=English (United States)
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: JMeterHome=C:\Nguyen\Source_code\apache-jmeter-2.9
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: user.dir =c:\Nguyen\Source_code\apache-jmeter-2.9\bin
 • 2013/08/18 08:41:12 INFO - jmeter.JMeter: PWD =C:\Nguyen\Source_code\apache-jmeter-2.9\bin

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Top