TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các hành động và thông số cần thiết để xác minh hoạt động của một chức năng cụ thể. Vậy một Test Case Template chuẩn có cấu trúc như thế nào? Bao gồm những trường nào quan trọng? Từng trường trong Test Case Template có ý nghĩa như thế nào? Hãy đọc bài viết này để hiểu rõ hơn về Test Case nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Các trường quan trọng trong Test Case Template

Test Case Template có cách trình bày tốt giúp duy trì tính nhất quán của kiểm thử cho nhóm kiểm thử và giúp tất cả các bên liên quan dễ dàng hiểu được Test Cases. Viết Test Cases trong một định dạng chuẩn làm giảm effort kiểm thử và giảm tỷ lệ lỗi. Định dạng Test Cases sẽ chuẩn hơn nếu bạn tham khảo Test Cases từ các chuyên gia.

Test Case Template được chọn cho dự án phụ thuộc vào chính sách kiểm thử. Nhiều tổ chức tạo các Test Cases từ Microsoft Excel trong khi một số tổ chức tạo Test cases từ Microsoft Word. Một số tổ chức sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử như HP ALM để ghi lại các Test Cases.

Bất kỳ mẫu Test Cases chuẩn nào cũng phải có các trường sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trường Mô tả
Test case ID Mỗi Test Cases phải có một ID duy nhất để chỉ ra các loại kiểm thử theo một số quy ước như "TC_UI_1" cho biết "Test Cases kiểm tra giao diện người dùng số 1."
Test Priority

Rất hữu ích trong khi thực hiện kiểm thử. Bao gồm các độ ưu tiên:

  • Low
  • Medium
  • High
Name of the Module Xác định tên của module chính hoặc module phụ đang được kiểm thử
Test Designed by Tên người thiết kkiểm thử
Date of test designed Ngày thiết kế kiểm thử
Test Executed by Người thực hiện kiểm thử
Date of the Test Execution Ngày thực hiện kiểm thử
Name or Test Title Tiêu đề của Test Cases
Description/Summary of Test Xác định mục đích kiểm thử một cách ngắn gọn
Pre-condition Để thực hiện Test Cases, trước tiên cần liệt kê tất cả các điều kiện tiên đề
Dependencies Xác định bất kỳ sự phụ thuộc vào yêu cầu kiểm thử hoặc các Test Cases khác
Test Steps Đề cập đến tất cả các bước kiểm thử một cách chi tiết và viết theo thứ tự thực hiện
Test Data Cung cấp các bộ dữ liệu khác nhau với các giá trị chính xác sẽ được sử dụng làm đầu vào khi thực hiện test cases
Expected Results  Đề cập đến kết quả mong đợi bao gồm lỗi hoặc thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình
Post-Condition Trạng thái của hệ thống sau khi chạy Test Cases
Actual Result Sau khi thực hiện kiểm thử, kết quả kiểm thử thực tế được hiển thị
Status (Fail/Pass) Đánh dấu trường này là Fail nếu kết quả thực tế không giống kết quả mong đợi
Notes Nếu có một số điều kiện còn lại trong các trường trên

2. Các trường có thể có trong Test Cases

Các trường sau đây có thể có tùy thuộc vào yêu cầu của dự án:

  • Link / Defect ID: Bao gồm liên kết cho lỗi hoặc xác định số lỗi nếu trạng thái kiểm thử là Fail
  • Keywords / Test Type: Để xác định các trường hợp kiểm thử dựa trên các loại kiểm thử, trường này có thể được sử dụng. Ví dụ: Tính khả dụng, chức năng, v.v.
  • Requirements: Yêu cầu mà Test Cases được viết
  • References / Attachments: Rất hữu ích cho các tình huống kiểm thử phức tạp, đưa ra đường dẫn thực tế của tài liệu hoặc sơ đồ
  • Automation (Yes/No): Để theo dõi trạng thái tự động khi các Test Cases được tự động hóa
  • Custom Fields: Các trường cụ thể được kiểm thử do yêu cầu của khách hàng / dự án.

test case template png

Tải xuống Test Case Template dạng XLS

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing là gì? Sanity testing là gì? Smoke Testing và Sanity Testing là những…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,