TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các tiêu chuẩn ISO trong kiểm thử phần mềm

Nhiều tổ chức trên toàn cầu xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn khác nhau để cải thiện nhu cầu chất lượng phần mềm của họ. Bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn một số tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi liên quan đến Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. ISO / IEC 9126

Tiêu chuẩn này đáp ứng yêu cầu xác định các yếu tố quyết định đến chất lượng của một phần mềm:
 • Mô hình chất lượng
 • Thước đo bên ngoài
 • Thước đo bên trong
 • Thước đo chất lượng sử dụng
Tiêu chuẩn này trình bày một nhóm thuộc tính chất lượng cho bất kỳ phần mềm nào như:
 • Chức năng
 • Độ tin cậy
 • Khả năng sử dụng
 • Tính hiệu quả
 • Bảo trì
 • Khả năng di chuyển
Nhóm thuộc tính chất lượng nói trên được chia thành các yếu tố nhỏ, bạn có thể nghiên cứu chi tiết các tiêu chuẩn.

2. ISO / IEC 9241-11

 • Phần 11 của tiêu chuẩn này đề cập đến mức độ mà sản phẩm có thể được sử dụng bởi người dùng cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể mà hiệu quả, hữu dụng và hài lòng đối với một bối cảnh cụ thể.
 • Tiêu chuẩn này đề ra một khuôn khổ mô tả các thành phần hữu dụng và mối quan hệ giữa chúng. Trong tiêu chuẩn này, tính hữu dụng được nhấn mạnh về hiệu suất và sự hài lòng của người dùng. Theo ISO 9241-11, tính hữu dụng phụ thuộc vào ngữ cảnh và mức độ hữu dụng sẽ thay đổi khi bối cảnh thay đổi.

3. ISO / IEC 25000: 2005

ISO / IEC 25000: 2005 thường được biết đến như một tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn cho các yêu cầu và đánh giá chất lượng phần mềm (SQuaRE). Tiêu chuẩn này hỗ trợ tổ chức và tăng cường quá trình liên quan đến yêu cầu chất lượng phần mềm và những đánh giá về chúng. Trong thực tế, ISO-25000 thay thế tiêu chuẩn ISO-9126 và ISO-14598. SQuaRE được chia thành các phần như sau: 
 • ISO 2500n - Phòng Quản lý Chất lượng
 • ISO 2501n - Bộ phận mô hình chất lượng
 • ISO 2502n - Bộ phận đo lường chất lượng
 • ISO 2503n - Bộ phận yêu cầu chất lượng
 • ISO 2504n - Bộ phận Đánh giá Chất lượng
Nội dung chính của SQuaRE là:
 • Khái niệm và định nghĩa
 • Mô hình tham chiếu
 • Hướng dẫn chung
 • Hướng dẫn cụ thể
Tiêu chuẩn liên quan đến Yêu cầu Kỹ thuật (tức là quy trình, quy hoạch, đo lường và đánh giá)

4. ISO / IEC 12119

Tiêu chuẩn này đề cập đến các gói phần mềm được cung cấp cho khách hàng. Nó không tập trung hay phân tán quá trình sản xuất của khách hàng. Nội dung chính có liên quan đến các mục sau:
 • Thiết lập các yêu cầu cho gói phần mềm.
 • Hướng dẫn kiểm tra gói phần mềm đã được cung cấp dựa trên các yêu cầu đã chỉ định.

5. Một số tiêu chuẩn khác

Một số tiêu chuẩn khác liên quan đến quy trình Đảm bảo chất lương (QA) và Kiểm thử (Testing) được đề cập dưới đây:

STT Tiêu chuẩn & mô tả
1

IEEE 829

Tiêu chuẩn dành cho định dạng văn bản được sử dụng trong các giai đoạn kiểm thử phần mềm khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2

IEEE 1061

Một phương pháp để thiết lập các yêu cầu về chất lượng, xác định, triển khai, phân tích và xác nhận quy trình và sản phẩm của các chỉ số chất lượng phần mềm.

3

IEEE 1059

Hướng dẫn cho kế hoạch kiểm chứng và xác minh phần mềm.

4

IEEE 1008

Một tiêu chuẩn để kiểm thử đơn vị.

5

IEEE 1012

Một tiêu chuẩn để kiểm chứng và xác nhận phần mềm

6

IEEE 1028

Một tiêu chuẩn để kiểm thử phần mềm.

7

IEEE 1044

Một tiêu chuẩn để phân loại phần mềm bất thường.

8

IEEE 1044-1

Một hướng dẫn để phân loại phần mềm bất thường.

9

IEEE 830

Hướng dẫn để phát triển hệ thống các đặc tả yêu cầu.

10

IEEE 730

Một tiêu chuẩn cho các kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

11

IEEE 1061

Tiêu chuẩn cho các chỉ số chất lượng phần mềm và phương pháp luận.

12

IEEE 12207

Một tiêu chuẩn cho quy trình phát triển phần mềm và dữ liệu vòng đời phát triển.

13

BS 7925-1

Các thuật ngữ được sử dụng trong kiểm thử phần mềm.

14

BS 7925-2

Một tiêu chuẩn cho kiểm thử thành phần phần mềm.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Top