Các kỹ thuật ước lượng

Ước lượng efforts để kiểm thử phần mềm là một trong những nhiệm vụ chính và quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Việc ước lượng chính xác sẽ giúp phần mềm được kiểm thử với độ bao phủ tối đa. Bài viết này sẽ đưa ra một số kỹ thuật hữu ích trong việc ước lượng nguồn lực cần thiết để kiểm thử phần mềm.

Phân tích điểm chức năng (Functional Point Analysis)

Kỹ thuật này dựa trên việc phân tích các yêu cầu chức năng của người dùng theo các loại sau:

 • Các đầu ra
 • Các truy vấn
 • Các đầu vào
 • Các tập tin nội bộ
 • Các tập tin ngoài

Phân tích điểm kiểm thử (Test Point Analysis)

Kỹ thuật ước lượng này được sử dụng để phân tích điểm chức năng cho kiểm thử hộp đen hoặc kiểm thử chấp nhận. Các yếu tố chính của kỹ thuật này là: Kích thước, hiệu suất, Chiến lược, Giao diện, Độ phức tạp và Tính đồng nhất.

Phương pháp Mark-II

Đây là phương pháp ước lượng được sử dụng để phân tích và đo lường ước lượng dựa trên chế độ quan điểm chức năng của end-user. Thủ tục của phương pháp Mark-II như sau:

 • Xác định quan điểm
 • Mục đích và loại đo lường
 • Xác định giới hạn đo lường 
 • Xác định các thương lượng hợp lý
 • Xác định và phân loại các loại thực thể dữ liệu
 • Kiểm tra kiểu phần tử dữ liệu đầu vào
 • Kiểm tra khuôn khổ chức năng

Các kỹ thuật khác

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật ước lượng phổ biến khác như :

 • Kỹ thuật Delphi
 • Ước tính dựa trên sự giống nhau
 • Ước tính dựa trên testcase
 • Ước tính dựa trên các task
 • Phương pháp IFPUG

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

UNICA - Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation cho Tester

(Giảng viên: )

XEM