Home > Testing > Software Testing > Cơ sở kiểm thử - Test basis
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cơ sở kiểm thử - Test basis

1. Cơ sở kiểm thử - Test Basis là gì?

Test Basis (Cơ sở kiểm thử) được định nghĩa là nguồn để tạo ra các test cases. Test Basis có thể là ứng dụng hoặc các tài liệu yêu cầu như Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS - Software Requirement Specification), Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRS - Business Requirement Specification), v.v.

2. Kịch bản minh họa Test basis

Xem xét một kịch bản, trong đó khách hàng gửi yêu cầu thêm chức năng "cho phép gửi đơn đặt hàng qua email" vào Đặt chỗ chuyến bay.

Mặc dù, chức năng "cho phép gửi đơn đặt hàng qua email" chưa được phát triển, nhưng hãy thử và phát triển một vài test cases cho yêu cầu này.

Một vài test cases được liệt kê dưới đây:

  • Kiểm thử phản hồi khi Email hợp lệ được nhập và click Gửi
  • Kiểm thử phản hồi khi Email không hợp lệ được nhập và click Gửi
  • Kiểm thử phản hồi khi Email trống và click Gửi

Bạn cũng có thể đã nhận ra rằng để tạo ra các test cases, bạn cần xem xét cơ sở cho kiểm thử của mình. Đó là Test Basis. Test Basis này có thể là ứng dụng thực tế đang kiểm thử (Application Under Test - AUT) hoặc thậm chí có thể theo kinh nghiệm nhưng hầu hết các trường hợp, như trong trường hợp này sẽ dựa trên các tài liệu.

Trên thực tế, đây là những gì xảy ra trong các giai đoạn của V- Model.

test basis png

Test Plans được tạo bằng các tài liệu tương ứng và khi code đã sẵn sàng, sẽ sẵn sàng để thực hiện kiểm thử.

-------------------#####-------------------

Chuỗi bài viết được tham khảo hoặc dịch lại từ nhiều nguồn như: TutorialsPoint, Guru99.

Profile photo of adminTuoiPham

TuoiPham

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP