TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm thử thủ công

Có hai loại kiểm thử, đó là kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn kiểm thử thủ công qua bài viết này nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Kiểm thử thủ công (Manual testing) là gì?

Kiểm thử thủ công là kiểm thử một phần mềm một cách thủ công (không sử dụng bất kỳ công cụ tự động hoặc bất kỳ đoạn mã nào). Với loại kiểm thử này, tester như người sử dụng cuối sẽ kiểm tra phần mềm để xác định bất kỳ hành vi không mong muốn hoặc lỗi. Có rất nhiều giai đoạn để kiểm thử bằng tay như Kiểm thử đơn vị (Unit testing), Kiểm thử tích hợp (Integration testing), Kiểm thử hệ thống (System testing) và Kiểm thử chấp nhận (User Acceptance testing).

Bất kỳ ứng dụng mới nào cũng phải được kiểm thử thủ công trước khi thực hiện kiểm thử tự động hóa. Kiểm thử thủ công đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nhưng lại rất cần thiết để kiểm tra tính khả thi để thực hiện tự động hóa.

Tester sử dụng kế hoạch kiểm thử (test plans), trường hợp kiểm thử (test case), hoặc kịch bản kiểm thử (test scenarios) để đảm bảo tính đầy đủ của kiểm thử. Kiểm thử thủ công cũng bao gồm kiểm thử phám phá, tester kiểm thử khám phá phần mềm để tìm ra lỗi trong phần mềm đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Mục tiêu của kiểm thử thủ công

manual testing 1 png

Khái niệm của kiểm thử thủ công là đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động phù hợp với các yêu cầu chức năng được chỉ định.

Test Suites hoặc cases, được thiết kế trong giai đoạn kiểm thử, có phạm vi kiểm thử 100%.

Kiểm thử thủ công cũng đảm bảo rằng các lỗi đã tìm thấy được sửa chữa bởi các developer và được kiểm thử lại bởi những tester sau khi các lỗi được khắc phục.

Về cơ bản, kiểm thử thủ công kiểm tra chất lượng của hệ thống và cung cấp sản phẩm không có lỗi cho khách hàng.

3. Các loại kiểm thử thủ công

Dưới đây sơ đồ đưa ra mô tả các loại kiểm thử thủ công.

manual testing 2 png

 • Black Box Testing
 • White Box Testing
 • Unit Testing
 • System Testing
 • Integration Testing
 • Acceptance Testing

4. Cách thực hiện Kiểm thử thủ công

 1. Đọc và hiểu tài liệu của dự án phần mềm. Ngoài ra, nghiên cứu Ứng dụng khi thực hiện kiểm thử (AUT) nếu có.
 2. Dự thảo kiểm thử bao gồm tất cả các yêu cầu được đề cập trong tài liệu.
 3. Xem xét và vạch ra các trường hợp thử nghiệm với Trưởng nhóm, Khách hàng (nếu có)
 4. Thực hiện các trường hợp kiểm thử trên AUT
 5. Báo cáo lỗi.
 6. Khi các lỗi đã được sửa sẽ được tester thực hiện một lần nữa các trường hợp kiểm thử thất bại để xác minh rằng lỗi đã được khắc phục.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top