TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một tính năng hoặc chức năng cụ thể của ứng dụng phần mềm. Bài viết này mô tả cách thiết kế Test Cases và tầm quan trọng của các thành phần trong Test Cases.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về Test Case

Hãy xem kịch bản Kiểm thử chức năng đăng nhập, có nhiều trường hợp có thể xảy ra như sau:

Test Cases 1: Kiểm thử kết quả khi nhập User Id & Password hợp lệ.

Test Cases 2: Kiểm thử kết quả khi nhập User Id & Password không hợp lệ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Test Cases 3: Kiểm thử phản hồi khi User Id trống, click nút đăng nhập và nhiều thông tin khác.

Các kịch bản kiểm thử thường không rõ ràng và bao gồm nhiều trường hợp. Để kiểm thử tất cả các trường hợp, chúng ta cần có Test Cases.

2. Định dạng của Test Cases tiêu chuẩn.

Dưới đây là định dạng chuẩn của một Test Cases đăng nhập.

Test Case ID Kịch bản kiểm thử Các bước kiểm thử Dữ liệu Kiểm thử Kết quả dự kiến Kết quả thực tế Pass/Fail
TU01 Kiểm thử đăng nhập của khách hàng với dữ liệu hợp lệ.

Bước 1: Truy cập trang web http://demo.guru99.com.

Bước 2: Nhập tên người dùng

và mật khẩu

Bước 3: Click vào Submit

Tên người dùng: guru99 Mật khẩu: pass99 Người dùng đăng nhập vào website thành công Như mong đợi Pass
TU02 Kiểm thử đăng nhập của khách hàng với dữ liệu không hợp lệ

Bước 1: Truy cập trang web http://demo.guru99.com

Bước 2: Nhập tên người dùng

và mật khẩu

Bước 3: Click vào Submit

Tên người dùng: guru99 Mật khẩu: glass99 Người dùng đăng nhập vào website thành công Như mong đợi Pass

Một Test Cases bao gồm các thông tin sau:

 • Mô tả về những yêu cầu được kiểm thử.
 • Giải thích về cách hệ thống sẽ được kiểm thử.
 • Các thiết lập khi kiểm thử như: phiên bản ứng dụng đang kiểm thử, phần mềm, những tệp dữ liệu, hệ điều hành, phần cứng, truy cập bảo mật, ngày thực hiện, các điều kiện tiền đề và bất kỳ thông tin thiết lập nào khác phù hợp với các yêu cầu đang được kiểm thử.
 • Đầu vào và đầu ra hoặc hành động và kết quả mong đợi.
 • Bất kỳ bằng chứng hoặc tệp đính kèm.
 • Sử dụng ngôn ngữ hoạt động.
 • Test Case không được quá 15 bước.
 • Kịch bản kiểm thử tự động được chú thích đầu vào, mục đích và kết quả mong đợi.
 • Thiết lập những thay đổi cho các kiểm thử cần thiết trước.

3. Cách để viết Test Cases tốt nhất.

1. Các Test Cases cần phải đơn giản và minh bạch:

Tạo các Test Cases đơn giản nhất có thể. Test Cases phải rõ ràng và ngắn gọn vì tác giả của Test Cases có thể không thực hiện chúng.

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu như: đi đến trang chủ, nhập dữ liệu, click vào Submit... Điều này làm cho việc hiểu các bước kiểm thử dễ dàng và thực hiện kiểm thử nhanh hơn.

2. Tạo Test Cases với vai trò như người dùng cuối

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ dự án phần mềm nào là tạo ra phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và dễ sử dụng cũng như dễ vận hành. Người kiểm thử phải tạo Test Cases dựa trên quan điểm người dùng cuối.

3. Tránh lặp lại Test Cases.

Không lặp lại các Test Cases. Nếu một Test Cases là cần thiết để thực hiện một số Test Cases khác, hãy nêu Test Case Id trong cột điều kiện tiền đề.

4. Không phỏng đoán

Không phỏng đoán các chức năng và tính năng của ứng dụng phần mềm trong khi chuẩn bị Test Cases. Phải bám sát các Tài liệu kỹ thuật.

5. Đảm bảo bao phủ 100% 

Hãy chắc chắn rằng bạn viết các Test Cases để kiểm thử tất cả các yêu cầu phần mềm được đề cập trong tài liệu đặc tả. Sử dụng Ma trận truy xuất nguồn gốc (Traceability Matrix) để đảm bảo không có chức năng hay điều kiện nào chưa được kiểm thử.

6. Các Test Cases phải được xác định.

Đặt tên các Test Cases sao cho chúng được xác định dễ dàng khi theo dõi lỗi hoặc xác định yêu cầu phần mềm ở giai đoạn sau.

7. Thực hiện các kỹ thuật kiểm thử

Không thể kiểm thử mọi điều kiện có thể có trong ứng dụng phần mềm. Kỹ thuật kiểm thử sau đây giúp bạn chọn những Test Cases với khả năng tìm thấy lỗi tối đa.

Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis ­- BVA): Đây là kỹ thuật kiểm thử xác định các ranh giới cho phạm vi giá trị được chỉ định.

Phân vùng tương đương (Equivalence Partition - EP): Kỹ thuật này phân vùng phạm vi thành các phần giống nhau hoặc nhóm có xu hướng có cùng kết quả.

Kỹ thuật chuyển trạng thái (State Transition Technique): Phương pháp này được sử dụng khi hệ thống có xử lý thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác sau hành động cụ thể.

Kỹ thuật đoán lỗi (Error Guessing Technique): Dự đoán lỗi có thể phát sinh trong khi kiểm thử. Đây không phải là kỹ thuật chính thức và kỹ thuật này tận dụng trải nghiệm của tester với ứng dụng.

8. Làm sạch môi trường kiểm thử

Test Cases bạn tạo phải đảm bảo môi trường kiểm thử đúng theo yêu cầu, phải phục hồi môi trường kiểm thử về trạng thái trước khi kiểm thử khi môi trường kiểm thử đã bị thay đổi và môi trường kiểm thử phải sử dụng được. Điều này đặc biệt đúng đối với kiểm thử cấu hình.

9. Lặp lại và không thay đổi

Test Cases sẽ tạo ra kết quả giống nhau mỗi lần bất kể ai kiểm thử nó

10. Đánh giá ngang hàng.

Sau khi tạo các Test Cases, hãy để các đồng nghiệp của bạn review Test Cases. Đồng nghiệp của bạn có thể phát hiện ra các lỗi trong thiết kế Test Cases của bạn mà bạn có thể dễ dàng bỏ qua.

4. Công cụ quản lý Test Cases

Các công cụ quản lý kiểm thử là các công cụ tự động hóa giúp quản lý và duy trì các Test Cases. Các tính năng chính của một công cụ quản lý Test Cases là:

Để ghi lại các test cases: Với các công cụ, bạn có thể tiến hành tạo test cases bằng cách sử dụng các templates.

Thực hiện Test Case và Ghi lại kết quả: Test Case có thể được thực thi thông qua các công cụ và kết quả thu được có thể dễ dàng được ghi lại.

Tự động theo dõi lỗi: Các kiểm thử failed được tự động liên kết với trình theo dõi lỗi, lần lượt có thể được chỉ định cho các developer và có thể được theo dõi bằng thông báo email.

Truy xuất nguồn gốc: Yêu cầu, test cases, thực thi Test Cases đều được liên kết với nhau thông qua các công cụ và mỗi trường hợp có thể được liên kết với nhau để kiểm tra phạm vi kiểm thử.

Lưu trữ các Test Cases: Các test cases nên được sử dụng lại và cần được lưu trữ để không bị mất hoặc bị hỏng. Công cụ quản lý Test Cases cung cấp các tính năng như:

 • Quy ước đặt tên và đánh số
 • Phiên bản
 • Lưu trữ dưới dạng chỉ đọc
 • Kiểm soát truy cập
 • Sao lưu ngoài trang web

Các công cụ quản lý kiểm thử phổ biến là: Quality Center và JIRA

5. Tài nguyên

Xin lưu ý rằng template được sử dụng sẽ thay đổi theo từng dự án. 

Tải xuống template test case dạng Excel (.xls)

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing là gì? Sanity testing là gì? Smoke Testing và Sanity Testing là những…

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top