TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) không chỉ là một hoạt động đơn lẻ. Nó bao gồm một chuỗi các hoạt động.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài viết này giới thiệu ngắn gọn Quy trình Quản lý kiểm thử và tổng quan về các giai đoạn Quản lý kiểm thử. Bạn sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về từng Giai đoạn Quản lý kiểm thử trong các bài viết tiếp theo.

Tổng quan về Quy trình quản lý kiểm thử

giai doan quan ly kiem thu png

Có hai phần chính trong Quy trình Quản lý kiểm thử:

Lập kế hoạch

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Phân tích rủi ro
 2. Ước lượng kiểm thử
 3. Kế hoạch kiểm thử
 4. Tổ chức kiểm thử

Thực thi

 1. Giám sát và kiểm soát kiểm thử
 2. Vấn đề quản lý
 3. Báo cáo kiểm thử và đánh giá

Phân tích

Lập kế hoạch

Phân tích rủi ro và tìm giải pháp

giai doan quan ly kiem thu 1 png

Rủi ro là tổn thất có thể xảy ra từ một hành động hoặc một hoạt động nhất định.

Phân tích rủi ro là bước đầu tiên mà Test Manager nên xem xét trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào. Bởi vì tất cả các dự án có thể chứa rủi ro, phát hiện rủi ro sớm và xác định giải pháp để giải quyết rủi ro sẽ giúp Test Manager tránh tổn thất có thể xảy ra trong tương lai và tiết kiệm chi phí dự án.

Ước lượng kiểm thử

giai doan quan ly kiem thu 2 jpg

Ước lượng là một dự báo hoặc dự đoán. Ước lượng kiểm thử là xác định khoảng thời gian một nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Ước lượng effort cho kiểm thử là một trong những nhiệm vụ chính và quan trọng trong Quản lý kiểm thử.

Lợi ích của việc ước lượng chính xác:

 • Ước lượng kiểm thử chính xác dẫn đến lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các nhiệm vụ tốt hơn.
 • Cho phép lập lịch chính xác hơn và giúp nhận định kết quả chính xác hơn.

Kế hoạch kiểm thử

giai doan quan ly kiem thu 3 png

Kế hoạch kiểm thử được định nghĩa là một tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, tài nguyên và lịch trình của các hoạt động kiểm thử dự định.

Một dự án có thể thất bại nếu không có Kế hoạch kiểm thử hoàn chỉnh. Lập kế hoạch kiểm thử quan trọng đặc biệt là phát triển hệ thống phần mềm lớn.

Trong kiểm thử phần mềm, một kế hoạch kiểm thử cung cấp thông tin kiểm thử chi tiết liên quan đến effort kiểm thử sắp tới, bao gồm:

 • Chiến lược kiểm thử
 • Mục tiêu kiểm thử
 • Tiêu chí kết thúc / đình chỉ
 • Hoạch định nguồn lực
 • Sản phẩm kiểm thử

Tổ chức kiểm thử

giai doan quan ly kiem thu 4 png

Bạn đã có một Kế hoạch, nhưng làm thế nào bạn sẽ bám sát kế hoạch và thực hiện nó? Để trả lời câu hỏi đó, bạn cần thực hiện giai đoạn Tổ chức kiểm thử.

Nói chung, bạn cần tổ chức một Nhóm kiểm thử hiệu quả. Bạn phải tập hợp một đội ngũ lành nghề để chạy công cụ kiểm thử một cách hiệu quả.

Thực thi

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

giai doan quan ly kiem thu 5 png

Bạn sẽ làm gì khi dự án của bạn cạn tài nguyên hoặc vượt quá thời hạn? Bạn cần theo dõi và kiểm soát các hoạt động để đưa nó trở lại đúng tiến độ.

Giám sát và kiểm soát kiểm thử là quá trình giám sát tất cả các số liệu cần thiết để đảm bảo rằng dự án đang chạy tốt, đúng tiến độ và không nằm ngoài ngân sách.

Giám sát:

giai doan quan ly kiem thu 6 png

Giám sát là một quá trình thu thập, ghi lại và báo cáo thông tin về hoạt động của dự án mà người quản lý dự án và các bên liên quan cần biết

Để giám sát, Test Manager thực hiện các hoạt động sau:

 • Xác định mục tiêu dự án, hoặc tiêu chuẩn thực hiện dự án
 • Theo dõi hiệu suất dự án và so sánh giữa hiệu suất thực tế và hiệu suất mong đợi trong kế hoạch
 • Ghi lại và báo cáo bất kỳ vấn đề phát hiện nào xảy ra với dự án

Kiểm soát:

Kiểm soát dự án là một quá trình sử dụng dữ liệu từ hoạt động giám sát để mang lại hiệu suất thực tế cho hiệu suất theo kế hoạch.

Trong bước này, Test Manager thực hiện những hành động để điều chỉnh các sai lệch so với kế hoạch. Trong một số trường hợp, kế hoạch phải được điều chỉnh theo tình hình dự án.

Quản lý các vấn đề

giai doan quan ly kiem thu 7 png

Tất cả các dự án có thể có rủi ro tiềm ẩn. Khi rủi ro xảy ra, nó trở thành những vấn đề.

Trong vòng đời của bất kỳ dự án nào, sẽ luôn có những vấn đề và câu hỏi bất ngờ xuất hiện. Ví dụ:

 • Công ty cắt giảm ngân sách dự án
 • Nhóm dự án thiếu các kỹ năng để hoàn thành dự án
 • Lịch trình dự án quá gấp để nhóm hoàn thành dự án vào thời hạn.

Rủi ro cần tránh trong khi kiểm thử:

 • Thiếu thời hạn
 • Vượt quá ngân sách dự án
 • Mất niềm tin của khách hàng

Khi những vấn đề này phát sinh, bạn phải sẵn sàng đối phó với chúng - hoặc chúng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của dự án.

Báo cáo kiểm thử & đánh giá

Dự án đã hoàn thành. Đây là giai đoạn để nhìn lại những gì bạn đã làm.

giai doan quan ly kiem thu 8 png

Mục đích của Báo cáo đánh giá Kiểm thử (Test Evaluation Reports) là: Mô tả các kết quả về phạm vi kiểm thử và tiêu chí thoát. Dữ liệu được sử dụng trong Đánh giá kiểm thử dựa trên dữ liệu kết quả kiểm thử và tóm tắt kết quả kiểm thử.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing là gì? Sanity testing là gì? Smoke Testing và Sanity Testing là những…

Top