TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case chưa? Kiểm thử Use Case là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm rất quan trọng. Nếu bạn còn mơ hồ về khái niệm Kiểm thử Use Case thì hãy đọc bài viết này để kiểm thử hệ thống đạt hiệu quả và chính xác hơn nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi chúng ta tìm hiểu Kiểm thử Use Case là gì, chúng ta cần hiểu các khái niệm sau:

1. Use Case là gì?

Use Case là mô tả về việc tương tác đặc trưng của một tác nhân hoặc người dùng đến hệ thống.

Use case được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng kiểm thử ở cấp độ kiểm thử hệ thống hoặc kiểm thử chấp nhận.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Kiểm thử Use case là gì?

Kiểm thử Use case được định nghĩa là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm, giúp xác định các test cases bao phủ toàn bộ hệ thống trên cơ sở chuyển giao từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.

Ta có thể sử dụng Kiểm thử Use Case để tìm các liên kết còn thiếu sót hay các yêu cầu không hoàn chỉnh, từ đó tìm cách khắc phục, hệ thống sẽ hoạt động chính xác hơn.

3. Ví dụ về cách thực hiện Kiểm thử Use case

Một Actor được ký hiệu là "A" và System được ký hiệu là "S". Chúng ta tạo Use Case cho chức năng đăng nhập của ứng dụng web như dưới đây:

kiem thu Use Case 1 png

Kịch bản Bước thực hiện Mô tả
A: Actor
S: System
1 A: Nhập tên tài khoản và mật khẩu
2 S: Xác thực mật khẩu
3 S: Cho phép tài khoản truy cập
Mở rộng 2a

Mật khẩu không hợp lệ

S: Hiển thị cảnh báo khi nhập mật khẩu không hợp lệ < 4 lần

2b

Nhập mật khẩu không hợp lệ 4 lần

S: Đóng ứng dụng

  • Xét bước đầu tiên của kịch bản cho chức năng đăng nhập của ứng dụng web, Actor nhập email và mật khẩu.
  • Bước tiếp theo, hệ thống sẽ xác thực mật khẩu
  • Nếu mật khẩu đúng, quyền truy cập sẽ được cấp
  • Có thể có phần mở rộng của use case này. Trong trường hợp mật khẩu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo và yêu cầu thử lại 4lần
  • Nếu nhập mật khẩu không hợp lệ 4 lần, hệ thống sẽ cấm địa chỉ IP.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing là gì? Sanity testing là gì? Smoke Testing và Sanity Testing là những…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,