JMETER TESTING
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Processor trong JMeter

Processor được sử dụng để thay đổi các Samplers trong phạm vi nhất định. Có 2 loại processors trong JMeter, đó là Pre-processor và Post-processor.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Pre-processor

Pre-processor thực hiện một số hành động trước khi thực hiện Sampler Request

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản: giả sử bạn muốn JMeter thông qua trang web được kiểm thử, parse link (kiểm tra tất cả các liên kết trên trang) và trả về HTML. Bạn sẽ thêm một số aciton như "HTML link parser" vào controller trước khi tạo một HTTP request.

PreprocessorJMeter 1 png

Post-processor

Post-processor thực hiện một số hành động sau khi thực hiện Sampler Request.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản: JMeter gửi HTTP request đến máy chủ web đang được kiểm thử ( www.google.com) và nhận được phản hồi. Bạn muốn JMeter dừng test nếu phản hồi của máy chủ có error. Bạn có thể sử dụng Post-processor để thực hiện công việc trên như sau:

PreprocessorJMeter 2 png

Ví dụ:

Hãy bắt đầu với kịch bản thử nghiệm đơn giản:

 1. JMeter gửi HTTP request đến máy chủ web www.google.com.
 2. JMeter nhận được phản hồi từ máy chủ Google.
 3. Nếu phản hồi của máy chủ là error, JMeter sẽ dừng kiểm tra.
 4. Nếu máy chủ phản hồi OK (không có error), JMeter sẽ tiếp tục kiểm tra.

Dưới đây là quy trình thực hiện ví dụ này:

PreprocessorJMeter 3 png

Điều kiện tiền đề:

Sử dụng lại Bước 1 và Bước 2 trong bài viết Sử dụng JMeter cho performance testing.

Bước 1: Thêm Thread Group

Nhấp chuột phải vào Test Plan và thêm một thread group mới: Add -> Threads (Users) -> Thread Group

Trong bảng điều khiển Thread Group, nhập Thread Properties cho phép JMeter tạo 10 user requests tới http://www.google.com 10 lần như sau:

PreprocessorJMeter 4 png

Bước 2: Thêm JMeter elements

 • Thêm HTTP request default
 • Thêm HTTP request

Bước 3: Thêm Post-Processor Element

Nhấp chuột phải vào Thread Group -> Add -> Post Processor -> Result Status Action Handler

Result Status Action Handler cho phép người dùng dừng thread hoặc dừng toàn bộ kịch bản nếu user requests không thành công.

.PreprocessorJMeter 5 png

Trong Result Status Action Handle, chọn Stop Test Now. Lựa chọn này sẽ dừng kiểm thử nếu JMeter gặp lỗi từ phản hồi của máy chủ.

PreprocessorJMeter 6 png

Bước 4: Cấu hình HTTP Request

Mở bảng điều khiển HTTP Request. Nhập "abc" vào trường Path.

PreprocessorJMeter 7 png

Khi bạn nhập "abc" vào Path, JMeter sẽ tạo một URL request tới máy chủ Google: http://www.google.com/abc. URL này không tồn tại trên máy chủ Google. Đó là URL request sai nên máy chủ Google sẽ trả về lỗi.

Bước 5: Thêm View Result Tree

Nhấp chuột phải vào Thread Group -> Add -> Listener -> View Result Tree

PreprocessorJMeter 8 png

Bước 6: Chạy kiểm thử

Chọn View Result Tree, nhấn nút Run trên thanh Menu. Bạn sẽ thấy phản hồi error từ máy chủ Google và script sẽ dừng khi hoàn thành 100 threads.

PreprocessorJMeter 9 gif

Bây giờ quay lại bước 4, mở HTTP Request, nhập "calendar". JMeter sẽ tạo URL request http://www.google.com/calendar đến máy chủ Google. Đây là URL request chính xác, máy chủ Google sẽ trả về OK (không có error).

PreprocessorJMeter 10 png

Chọn View Result Tree, nhấn nút Run trên thanh Menu. Bạn sẽ thấy phản hồi OK từ máy chủ Google và script sẽ tiếp tục cho đến khi 100 threads được hoàn thành.

PreprocessorJMeter 11 gif

Xử lý sự cố:

Nếu bạn gặp phải sự cố trong khi chạy kịch bản trên, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra xem bạn đang kết nối với internet thông qua proxy. Nếu có, loại bỏ proxy.
 2. Khởi động Jmeter.
 3. Mở ProcessorTestPlan.jmx trong Jmeter.
 4. Nhấp đúp vào Thread Group -> View Results Tree.
 5. Chạy thử nghiệm

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,