JMETER TESTING
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Download và cài đặt Apache JMeter

Hệ điều hành Hỗ trợ JMeter

JMeter là một ứng dụng Java thuần túy, nên chạy Jmeter trên hệ thống có cài đặt version Java tương thích.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây là danh sách các hệ điều hành tương thích với JMeter:

 • Linux
 • Windows
 • Mac OS
 • Ubuntu

Các bước để cài đặt JMeter

Bước 1. Cài đặt Java

Vì JMeter là ứng dụng Java desktop thuần túy, yêu cầu JVM 6 hoặc bản cao hơn. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Java SE Development Kit tại đây

1 png

Sau khi cài đặt xong, bạn có kiểm tra xem Java JDK có được cài đặt thành công trong hệ thống của bạn hay không:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong Window / Linux, mở Terminal

Nhập lệnh java -version

Nếu môi trường đã được cài đặt Java thành công, bạn sẽ thấy kết quả như hình bên dưới:

2 png

Nếu không hiển thị như trên, hãy cài đặt lại Java SE hoặc click vào liên kết sau để xem hướng dẫn chi tiết: https://freetuts.net/huong-dan-cai-dat-cau-hinh-va-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-java-1024.html

Bước 2. Download Jmeter

Phiên bản mới nhất của JMeter khi viết series này là Apache JMeter 5.0. Bạn có thể tải xuống tại đây. Bài viết này hướng dẫn cài đặt phiên bản 2.9, quá trình cài đặt vẫn giữ nguyên.

Chọn tệp Binaries (zip hoặc tgz) để tải xuống như trong hình bên dưới:

3 png

Bước 3. Cài đặt

Cài đặt JMeter cực kỳ dễ dàng và đơn giản. Bạn chỉ cần giải nén tệp zip/tar vào thư mục mà bạn muốn. Không có màn hình cài đặt, chỉ cần giải nén là việc cài đặt của bạn đã hoàn tất.

Sau khi giải nén xong, cấu trúc thư mục sẽ giống như hình bên dưới:

4 png

Dưới đây sẽ mô tả về các thư mục và tầm quan trọng của các thư mục trong bộ cài đặt JMeter:

 • / bin: Chứa file script JMeter để bắt đầu JMeter
 • / docs: Các files tài liệu JMeter
 • / extras: các tệp phụ có liên quan
 • / lib /: Chứa thư viện Java cần thiết cho JMeter
 • / lib / ext: chứa các tệp jar cốt lõi cho JMeter và các giao thức
 • / lib / junit: Thư viện Junit được sử dụng cho JMeter
 • / printable_docs:

Bước 4. Khởi động JMeter

Bạn có thể khởi động JMeter ở 3 chế độ:

 • Chế độ GUI
 • Chế độ Server
 • Chế độ Command Line

Khởi động JMeter trong chế độ GUI 

Nếu bạn đang sử dụng Window, chỉ cần chạy tập tin /bin/jmeter.bat để khởi động JMeter trong chế độ GUI:

5 gif

Hình dưới đây chú thích các thành phần khác nhau trong GUI JMeter:

6 png

Chạy JMeter trong chế độ non-GUI như thế nào?

Khởi động JMeter trong chế độ Server

Chế độ Server được sử dụng để kiểm thử phân tán (distributed testing), hoạt động như một mô hình client-server. Trong mô hình này, JMeter chạy trên một máy ở chế độ máy chủ (server). Trên máy khách (client), JMeter chạy ở chế độ GUI.

Để khởi động chế độ Server, bạn chạy bin file bin \ jmeter-server.bat như hình dưới đây:

7 png

Khởi động JMeter ở chế độ command line

JMeter chạy trong chế độ GUI sẽ tiêu thụ nhiều bộ nhớ của máy tính. Để tiết kiệm tài nguyên, bạn có thể chọn chạy JMeter non-GUI. Để chạy JMeter non-GUI, hãy sử dụng các tùy chọn sau:

8 png

Đây là một ví dụ ở chế độ command line

$jmeter -n -t testPlan.jmx - l log.jtl -H 127.0.0.1 -P 8000

9 gif

 

Packages bổ sung

Dựa trên những yêu cầu, bạn sẽ cần một hoặc nhiều Packages bổ sung được liệt kê bên dưới:

 • Java Compiler: Java Compiler cho phép các nhà phát triển xây dựng mã nguồn JMeter và các plugin JMeter khác.
 • SAX XML parser: SAX là API đơn giản cho XML, ban đầu là một API chỉ dành cho Java. Có thể sử dụng SAX XML parser như một sự thay thế XML parser trong JMeter.
 • Email Support: JMeter có khả năng support Email, có thể gửi email dựa trên kết quả kiểm thử, có POP3 (S) / IMAP (S) sampler và SMTP sampler.
 • JDBC driver: Nếu bạn muốn kiểm tra máy chủ cơ sở dữ liệu, bạn phải cài đặt JDBC driver.

Sử dụng JMeter trong Linux

 • Sử dụng JMeter trong Linux cũng giống như trong Window, bạn chỉ cần chạy shell script.
 • Chạy file script jmeter (Tệp này không có phần mở rộng) - chạy JMeter (trong chế độ GUI theo mặc định).
 • Chạy file script jmeter-server - khởi động JMeter ở chế độ server (gọi JMeter script với các tham số thích hợp)
 • jmeter.sh – kịch bản JMeter rất cơ bản, không có tùy chọn JVM nào được chỉ định.
 • mirror-server.sh - chạy JMeter Mirror Server ở chế độ non-GUI
 • shutdown.sh - Shutdown client để dừng chế độ non-GUI một cách tiêu chuẩn.
 • stoptest.sh - Shutdown client để dừng đột ngột chế độ non-GUI.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,