JMETER TESTING
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Distributed Testing trong Jmeter

Distributed Testing là một loại kiểm thử sử dụng multiple hệ thống để thực hiện Stress Testing. Distributed Testing được áp dụng để kiểm thử các trang web và ứng dụng server khi chúng hoạt động cùng lúc với nhiều máy clients.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cấu hình Master - Slave trong Distributed Testing

Distributes testing sử dụng mô hình client-server như hình dưới đây:

Distributed testing 1 png

  • Master: hệ thống chạy ở chế độ JMeter GUI, điều khiển từng Slave.
  • Slave: hệ thống chạy ở chế độ JMeter-server, nhận lệnh từ Master và gửi yêu cầu đến máy chủ đang được kiểm thử.
  • Target: máy chủ web đang kiểm thử, nhận yêu cầu từ Slave.

Remote Test Example

Điều kiện tiền đề:

  • Tường lửa đã được tắt. Trong một số trường hợp vẫn có thể bị tường lửa chặn. Bạn nên vô hiệu hóa tường lửa của Window hoặc Linux.
  • Tất cả các máy phải cùng một dải mạng con. Nếu không cùng một dải mạng con, các máy sẽ không nhìn thấy nhau.
  • Sử dụng cùng một version của JMeter để tránh các lỗi hay các vấn đề không lường trước.

Dưới đây là quá trình thực hiện:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Distributed testing 2 png

Bước 1. Cấu hình hệ thống

Thiết lập hệ thống Slave, đi đến thư mục jmeter / bin và run file "jmeter-server.bat".

Giả sử một máy Slave có địa chỉ IP: 192.168.0.10. Trên windows, bạn sẽ thấy một cửa sổ xuất hiện như hình sau:

Distributed testing 3 png

Trên hệ thống Master, đi đến thư mục / bin và sửa file jmeter.properites, thêm máy Slave có IP như bên dưới:

Distributed testing 4 png

Bước 2. Chạy thử nghiệm

Trên máy Master, chạy JMeter GUI và mở test plan.

Bấm Run trên thanh menu; chọn Remote start-> chọn địa chỉ IP của máy Slave

Distributed testing 5 png

Bước 3. Khắc phục sự cố

Nếu bạn không thể chạy thử nghiệm trên và thấy lỗi như dưới đây, chỉ cần chọn quyền chủ sở hữu của máy Slave khi chạy file JMeter-server.bat.

Distributed testing 6 png

Vô hiệu hóa Tường lửa trên cả máy Master và máy Slave để khắc phục lỗi này.

Hạn chế

Có một số hạn chế cơ bản trong distributed testing:

  • Server và tất cả các clients phải nằm trên cùng một mạng con.
  • Distributed testing yêu cầu target server có sức xử lý cao. Target server có thể dễ dàng bị quá tải trong trường hợp nhận được quá nhiều yêu khi thực hiện kiểm thử distributed JMeter.
  • JMeter chỉ có thể xử lý một số lượng hạn chế của các threads (100- 300 threads).
  • Kiểm thử Distributed JMeter rất phức tạp, rất khó khăn cho người mới bắt đầu.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,