TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng để cập nhật một hoặc nhiều dòng dữ liệu có sẵn trong một bảng. Lệnh này cũng có sử dụng WHERE để xác định điều kiện update, tức chỉ những row nào thỏa điều kiện WHERE thì mới cập nhật.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Update trong T-SQL

Để sử dụng lệnh update thì bạn xem cú pháp sau:

UPDATE table_name 
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN 
WHERE [CONDITION];

Trong đó các cặp column1 = value1  ... columnn = valuen chính là các cặp column và giá trị mới tương ứng. Còn condition là điều kiện để cập nhật và chỉ có những row nào thỏa điều kiện đó thì mới áp dụng.

Ví dụ: Cập nhật mật khẩu cho user có tên đăng nhập là thehalfheart.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

UPDATE users 
SET u_passwords = MD5("freetuts.net")
WHERE u_username = 'thehalfheart'

2. Một vài ví dụ khác về lệnh update

Giả sử ta có bảng dữ liệu CUSTOMER sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25    Delhi        1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Bài 1: Cập nhật địa chỉ thành "Pune" cho khách hàng có ID = 6 

UPDATE CUSTOMERS 
SET ADDRESS = 'Pune' 
WHERE ID = 6; 

Lúc này dữ liệu trong bảng customer sẽ có một sự thay đổi ở row có id = 6.

6  Komal   22    Pune        4500.00 

Nếu bạn muốn cập nhật nhiều field thì chỉ cần đặt cặp giá trị cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ giờ mình muốn tăng salary lên 9000 và address thành New York cho khách hàng có ID = 2 thì viết như sau:

UPDATE CUSTOMERS 
SET ADDRESS = "New York", SALARY = 9000
WHERE ID= 2;

Trên là một vài thông tin hữu ích về cách sử dụng lệnh update trong sql, có thể nói đây là lệnh được sử dụng rất nhiều trong trang quản trji admin.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top