TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc này ta lại muốn loại bỏ dữ liệu bị trùng đó và chỉ giữ lại một record duy nhất mà thôi. Để làm được việc này thì ta sử dụng lệnh DISTINCT.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh DISTINCT

Trước tiên bạn tham khảo cú pháp như sau:

SELECT DISTINCT column_list
FROM table_name

Như vậy ta chỉ cần đặt DISTINCT kế lệnh SELECT.

2. Lệnh DISTINCT lọc dữ liệu bị trùng

DISTINCT có công dụng là xóa đi những dòng dữ liệu trùng nhau và chỉ để lại một dòng duy nhất. Dữ liệu trùng nhau là phải giống ở mọi column, dù khác chỉ 1 column thôi cũng không được gọi là trùng nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS      SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad     2000.00 
2  Khilan   25    Delhi       1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Nhìn vào bảng thì ta thấy khóa chính là ID và nó tăng tự động nên chắc chắn là dữ liệu ở mỗi record sẽ không bị trùng. Tuy nhiên bạn hãy xét ví dụ sau đây: hãy lấy danh sách  mức tiền của các khách hàng và chỉ trả về mỗi cột SALARY mà thôi. Lúc này rõ ràng dữ liệu sẽ bị trùng.

Câu truy vấn
SELECT SALARY FROM CUSTOMERS
ORDER BY SALARY

Kết quả
SALARY 
1500.00 
2000.00 
2000.00 
4500.00 
6500.00 
8500.00 
10000.00

Để giải quyết ta sử dụng DISTINCT như sau:

SELECT DISTINCT SALARY FROM CUSTOMERS 
  ORDER BY SALARY 

Kết quả trả về sẽ như sau:

SALARY 
1500.00 
2000.00 
4500.00 
6500.00 
8500.00 
10000.00 

Lệnh này tương đối đơn giản nên nội dung cũng không có gì nhiều.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top