TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một dãy giá trị khác hay không và đó chính là lệnh IN và NOT IN trong SQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh IN trong SQL

IN dịch ra tiếng Anh có nghĩa là "trong", và ý nghĩa của nó trong SQL là kiểm tra có nằm trong một dãy giá trị hay không. Ví dụ kiểm tra địa chỉ có nằm trong 3 tỉnh: Đăklăk, ĐăkNông, Gia lai hay không thì ta có thể sử dụng IN. Cú pháp như sau:

Cú pháp
SELECT columns_list
FROM table_name
WHERE column_name IN (list_value);

Trong đó list_value là tập các giá trị được cách nhau bởi dấu phẩy.

Với ví dụ trên thì ta có thể viết như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT *
FROM table_name
WHERE address IN ("Daklak", "DakNong", "Gia Lai");

Ví dụ: kiểm tra điểm của giáo viên chấm có nằm trong khoảng từ 0 đến 10 hay không, nếu khác tức là giáo viên chấm sai.

SELECT *
FROM exams
WHERE score IN (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

Để chuyển đổi lệnh IN sang cú pháp thông thường thì ta sử dụng toán tử OR.

SELECT *
FROM exams
WHERE 
	score = 0
	OR score = 1
	OR score = 2
	OR score = 3
	OR score = 4
	OR score = 5
	OR score = 6
	OR score = 7
	OR score = 8
	OR score = 9
	OR score = 10

2. Lệnh NOT IN trong SQL

Trong SQL thì lệnh NOT IN sẽ phủ định lại lệnh IN, nghĩa nếu lệnh IN kiểm tra có nằm trong tập giá trị hay không thì lệnh NOT IN lại kiểm tra không nằm trong tập giá trị. Ví dụ kiểm tra địa chỉ của khách hàng có phải không nằm trong ba tỉnh ĐăkLăk, ĐăkNông, Gia Lai.

Cú pháp NOT IN như sau:

SELECT columns_list
FROM table_name
WHERE column_name NOT IN (list_value);

Ví dụ: Lấy danh sách khách hàng nhưng không được lấy khách hàng đang sống tại Hà Nội và Hải Phòng.

SELECT * FROM customers
WHERE address NOT IN ("Ha Noi", "Hai Phong")

Để chuyển thành toán tử khác thì bạn sử dụng AND, với ví dụ này thì mình code lại như sau:

SELECT * FROM customers
WHERE address != "Ha Noi"
	AND address != "Hai Phong";

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng toán tử IN và NOT IN trong T-SQL, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo trong chuỗi series tự học SQL nhé.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top