TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh SELECT trong SQL

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để lấy dữ liệu từ trong một hoặc nhiều bảng đó là lệnh SELECT, lệnh này dùng để truy xuất dữ liệu theo yêu cầu cụ thể, và ta gọi kết quả trả về này là result-sets.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh SELECT

Dưới đây là cú pháp của lệnh SELECT, cú pháp này được dùng ở hầu hế các hệ quản trị CSDL hiện nay.

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Trong đó column (1 ... n) là danh sách các column cần lấy, và table_name là bảng muốn lấy. Trường hợp bạn muốn lấy tất cả các column có trong bảng thì có thể dùn dấu * để thay thế.

SELECT * FROM table_name;

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các bạn hãy xem hai ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Lấy danh sách tất cả khách hàng

SELECT * FROM customers

Ví dụ: Lấy danh sách tên, địa chỉ của tất cả khách hàng.

SELECT cus_name, cus_address FROM customers

2.Ví dụ với lệnh SELECT

Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25    Delhi        1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Bây giờ mình sẽ thực hiện lấy ID, NAME, SALARY từ bảng này.

SELECT ID, NAME, SALARY FROM CUSTOMERS; 

Kết quả:

ID NAME     SALARY 
1  Ramesh    2000.00 
2  Khilan    1500.00 
3  kaushik    2000.00 
4  Chaitali   6500.00 
5  Hardik    8500.00 
6  Komal     4500.00 
7  Muffy     10000.00 

Nếu bạn muốn lấy hết thì chỉ cần  chạy lệnh sau:

SELECT * FROM CUSTOMERS;

Nó sẽ trả về danh sách tất cả khách hàng đang có trong bảng.

ID NAME    AGE    ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25    Delhi        1500.00 
3  kaushik  23    Kota         2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai        6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal        8500.00 
6  Komal   22    MP          4500.00 
7  Muffy   24    Indore        10000.00

Câu hỏi đặt ra là làm sao để lọc dữ liệu? Ví dụ mình chỉ muốn lấy những khách hàng nào đang có 32 tuổi chẳng hạn? Có một lệnh xử lý được đó là lệnh WHERE, và chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở bài tiếp theo nhé.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top