Ngôn ngữ truy vấn T-SQL

Trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp những câu truy vấn hay dùng trong SQL, chính xác hơn là bạn sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để xử lý dữ liệu. Hầu hết các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện nay đều sử dụng ngôn ngữ này nên khi bạn hiểu nó là có thể học bất kì một DBA nào.

1. T-SQL là gì?

T-SQL hay còn gọi là Transact-SQL, là một phần mở rộng của ngôn ngữ SQL và phát triển dựa theo chuẩn ISO và (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute).

T-SQL được chia làm ba nhóm chính như sau:

  • Nhóm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: Là tập hợp những lệnh dùng để xử lý dữ liệu như các lệnh như create, alter và drop table, các lệnh này dùng để định nghĩa cấu trúc của một table.
  • Nhóm điều khiển dữ liệu: Dùng để phân quyền user truy cập vào các đối tượng table, view, function ... Nhóm này là các câu truy vấn như Grant, Deny, Revoke.
  • Nhóm thao tác dữ liệu: là tập hợp các câu lệnh dùng để thao tác sàn lọc dữ liệu như: Select, Insert, Update, Delêt. Những lệnh này giúp chúng ta truy  vấn tìm kiếm dữ liệu một cách chính xác nhất.

Nhìn chung tổng cộng chúng ta có hơn 40 câu lệnh, đương nhiên rất ít khi dùng hết các lệnh, trừ khi bạn là một DBA thực thụ.

Năm 1970,  ngôn ngữ SEQUEL ra đời, đây là ngôn ngữ truy vấn tiếng Anh có cấu trúc do hãng IBM phát triển và sau đó SEQUEL được đổi tên thành 'SQL' là viết tắt của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

Năm 1986, SQL đã được ANSI (Viện Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) phê duyệt và vào năm 1987, nó đã được phê chuẩn bởi ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế).

SQL là một ngôn ngữ truy vấn cấu trúc, là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chung cho tất cả các sản phẩm RDBMS. Các nhà cung cấp sản phẩm RDBMS khác nhau đã phát triển ngôn ngữ cơ sở dữ liệu của riêng họ bằng cách mở rộng SQL cho các sản phẩm RDBMS của riêng họ.

T-SQL là viết tắt của Transact Structure Query Language là một sản phẩm của Microsoft và là một phần mở rộng của ngôn ngữ SQL.

2. Series học những gì?

Trong chuỗi bài viết này mình sẽ tổng hợp lại tất cả các câu lệnh thường gặp và phân nhóm chúng, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng học và tìm kiếm cho sau này, mỗi bài học mình sẽ nói đến một chủ đề cụ thể của ngôn ngữ T-SQL. Đây cũng là series giúp mình dễ dàng hơn trong việc viết bài cho những mục khác như SQL Server, MySQL, Oracle.

Mình sẽ không nói về kiến thực nhập môn CSDL bởi nó quá dài dòng, và mình cũng đã soạn một series riêng dành cho kiến thức này.

Vì kiến thức có hạn nên trong loạt các bài viết này mình sẽ xem tài liệu tổng hợp trên mạng, các trang tiếng anh học database nổi tiếng như tutorials point, w3c. Chúc bạn học tốt và trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.

Table queries
Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)
Lệnh Create Table trong SQL
Lệnh Drop Table trong SQL
Data Queries
Lệnh INSERT trong SQL
Lệnh SELECT trong SQL
Mệnh đề WHERE trong SQL
Lệnh Update trong SQL
Lệnh Delete trong SQL
Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL
Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL
Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL
Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL
Condition & Operator
Toán tử AND và OR trong SQL
Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL
Toán tử IN và NOT IN trong SQL
Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL
Advanced
Chọn nhiều bảng với lệnh SELECT trong SQL
Resource