Home > CSDL căn bản > Ngôn ngữ T-SQL
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Ngôn ngữ truy vấn T-SQL

ngon ngu truy van t sql gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Ngôn ngữ T-SQL nằm trong chuyên mục CSDL căn bản, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Table queries
Phiên làm việc là gì trong SQL
Create và Drop Database trong SQL
Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)
Lệnh Create Table trong SQL
Lệnh Drop Table trong SQL
Primary Key trong SQL
Khóa ngoại Foreign Key trong SQL
Ràng buộc Check trong SQL
Data Queries
Lệnh INSERT trong SQL
Lệnh SELECT trong SQL
Mệnh đề WHERE trong SQL
Lệnh Update trong SQL
Lệnh Delete trong SQL
Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL
Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL
Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL
Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL
Condition & Operator
Toán tử AND và OR trong SQL
Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL
Toán tử IN và NOT IN trong SQL
Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL
Advanced
Tích đề các trong SQL
Inner JOIN trong SQL
Left Join trong SQL
Right Join trong SQL
Self Join trong SQL
Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp những câu truy vấn hay dùng trong SQL, chính xác hơn là bạn sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để xử lý dữ liệu. Hầu hết các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện nay đều sử dụng ngôn ngữ này nên khi bạn hiểu nó là có thể học bất kì một DBA nào.

T-SQL là gì?

T-SQL hay còn gọi là Transact-SQL, là một phần mở rộng của ngôn ngữ SQL và phát triển dựa theo chuẩn ISO và (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute).

T-SQL được chia làm ba nhóm chính như sau:

  • Nhóm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: Là tập hợp những lệnh dùng để xử lý dữ liệu như các lệnh như create, alter và drop table, các lệnh này dùng để định nghĩa cấu trúc của một table.
  • Nhóm điều khiển dữ liệu: Dùng để phân quyền user truy cập vào các đối tượng table, view, function ... Nhóm này là các câu truy vấn như Grant, Deny, Revoke.
  • Nhóm thao tác dữ liệu: là tập hợp các câu lệnh dùng để thao tác sàn lọc dữ liệu như: Select, Insert, Update, Delêt. Những lệnh này giúp chúng ta truy  vấn tìm kiếm dữ liệu một cách chính xác nhất.

Nhìn chung tổng cộng chúng ta có hơn 40 câu lệnh, đương nhiên rất ít khi dùng hết các lệnh, trừ khi bạn là một DBA thực thụ. Và sau đây là danh sách các bài học.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP