Bài 08: Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key nhưng thiết nghĩ để các bạn dễ tìm kiếm thì tôi sẽ chia nhỏ nó ra làm một bài riêng để trình bày cho chi tiết hơn. AUTO_INCREMENT là một chức năng khá quan trọng trong các ứng dụng website nên bạn PHẢI đọc qua bài này nếu chưa biết về nó nhé.

1. AUTO_INCREMENT là gì?

AUTO_INCREMENT nói nôm na có nghĩa là tăng tự động, có nghĩa là nếu bạn thiết lập một Field nào đó là tăng tự động thì khi bạn thêm record mới bạn không cần phải truyền data cho nó và nó sẽ tự lấy giá trị lớn nhất tăng lên 1. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng lấy giá trị lớn nhất mà sẽ tuân theo những tính chất sau đây:

  • AUTO_INCREMENT chỉ thiết lập được cho kiểu INT và mỗi bảng chỉ có một field duy nhất, nghĩa là nếu bạn thiết lập 2 fields là AUTO_INCREMENT thì sẽ bị lỗi ngay.
  • Khi bạn thêm dữ liệu nếu bạn có truyền data thì nó sẽ lấy data đó thay vì tăng tự động, ngược lại nó sẽ lấy giá trị lớn nhất hiện tại và tăng lên 1(giá trị lớn nhất này lưu trong config của table chứ không phải là id lớn nhất trong các records).
  • Khi bạn xóa một record thì sẽ bị khuyết mất một giá trị, lúc này nếu bạn thêm thì nó sẽ không lấp vào vị trí này mà nó tuân theo quy luật trên.
  • Giả sử giá trị 120 là lớn nhất, bạn xóa đi 120 thì lúc này lớn nhất là 119. Lúc này nếu ban thêm mới thì nó sẽ lấy 121 chứ không phải là 120 vì giá trị lớn nhất nó lưu trong config của table.
  • Thông thường ta sử dụng AUTO_INCREMENT cho Primary Key khi viết ứng dụng website
  • Mặc định AUTO_INCREMENT sẽ có giá trị đầu tiên là 1

Đấy là những đặc điểm của AUTO_INCREMENT. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu các thiết lập nó nhé.

2. Thiết lập AUTO_INCREMENT

Để thiết lập AUTO_INCREMENT thì ta thêm từ khóa AUTO_INCREMENT đằng sau field muốn thiết lập trong lệnh tạo bảng (Create Table). Thông thường chúng ta dùng cho khóa chính nên trong các ví dụ dưới đây tôi sử dụng cho field ID.

CREATE TABLE Users(
	id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
	email VARCHAR (50) NOT NULL UNIQUE
)

3. Thay đổi giá trị AUTO_INCREMENT

Như bạn biết mặc định AUTO_INCREMENT sẽ có giá trị đầu tiên là 1. Như đôi lúc bạn muốn giá trị đầu tiên của nó là một con số khác thì bạn sẽ sử dụng lênh ALTER TABLE để thiết lập cho nó.

Ví dụ:

ALTER TABLE Users AUTO_INCREMENT = 1000
Lưu ý với bạn rằng nếu bạn thay đổi số mà bé hơn số trong config của table thì nó sẽ lấy số trong config. Ví dụ AUTO_INCREMENT hiện tại là 1000 mà bạn dùng lệnh này để đổi thành 400 thì sẽ không có tác dụng.

# Lời kết

Những kiến thức trên nói hơi dài dòng nhưng tôi muốn trình bày cho bạn hiểu bản chất của AUTO_INCREMENT để lỡ bạn có đi phỏng vấn thì còn biết đường mà trả lời. Trên thực tế  nhiều ban làm Web lâu năm cũng chưa chắc biết những thứ đó vì nó ít khi sử dụng, chỉ biết rằng với khóa chính thì cứ thiết lập AUTO_INCREMENT.

Nguồn: freetuts.net

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net. Sinh năm 90 và có 1 vợ 2 con, thích ca hát và lập trình.

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.