MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và tham quan sơ qua hệ quản trị CSDL MySQL. Thật ra ban đầu mình muốn bỏ qua bài này nhưng sợ một số ban newbie sẽ không hiểu nên mình đưa vào thành một bài luôn cho tiện trình bày.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cài đặt MYSQL

Để cài đặt MySQL rất đơn giản bạn chỉ cần download một Web Server ảo. Hiện nay có rất nhiều chương trình tạo máy chủ ảo như:

  • Vertrigo
  • XAMPP
  • WAMPP
  • ..

Với tôi thì tôi sẽ chọn Vertrigo và tôi cũng có một bài hướng dẫn rồi nên theo tôi bạn cũng nên cài đặt nó luôn cho tiện.

Bây giờ bạn vào bài hướng dẫn cài đặt vertrigo để xem qua cách cài vertrigo nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Tham quan PHPMyAdmin của MYSQL

Sau khi cài đặt xong bạn vào trình duyệt gõ đường dẫn sau: http://localhost/phpmyadmin/ và sẽ xuất hiện một ô đăng nhập như sau: 

311/01-hinh-dang-nhap-vao-phpmyadmin.PNG

Tại đây nếu bạn cài Vertrigo thì bạn sẽ nhập username là rootpassword là vertrigo. Với các phần mềm khác thì tùy thuộc vào password mà bạn đã đặt, riêng đối với username vẫn là root.

Sau khi đăng nhập vào bạn sẽ thấy một giao diện tổng quát như sau:

311/02-giao-dien-tong-quan(1).PNG

Chúng ta quan tâm đến hai vị trí mà tôi đã bôi đỏ:

  • Danh sách data: Là danh sách các database hiện có trong hệ thống
  • Các tiện ích sử dụng: Là các chức năng tiện ích như SQL là mở trình editor, Exporter là import dữ liệu, Exporter là hơi xuất dữ liệu. Chức năng này tùy thuộc vào giao diện hiện tại mà hiển thị những tool khác nhau.

3. Viết câu truy vấn trong PHPMyAdmin

Để viết câu truy vấn trong PHPMyAdmin thì bạn click vào chức năng (tab) SQL và dán code hoặc nhập code  vào, sau đó click vào nút Execute để thực thi.

03 viet code sql tren php my admin PNG

# Lời kết

Thật ra thì tôi hay sử dụng SqlYog để dễ quản lý database hơn, còn  bạn mới học thì nên sử dụng PHPMyAdmin. Hy vọng qua bài này bạn sẽ biết cách cài đặt MySQL và biết cách đăng nhập vào PHPMyAdmin.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top