Home > Học MySQL > MySQL căn bản

MySQL căn bản

mysql can ban gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến MySQL căn bản nằm trong chuyên mục Học MySQL, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Danh sách bài viết
Cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin
MySQL Table Types & Storage Engines
MySQL Data Types
Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL
Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL
Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL
Tạo Unique trong MySQL
Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL
Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL
Lệnh Alter Table trong MySQL: Thay đổi cấu trúc table
Lệnh INSERT trong MySQL: Thêm dữ liệu vào bảng
Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL
WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL
Sắp xếp kết quả với lệnh Order By trong MySQL
Giới hạn kết quả trả về với LIMIT trong MySQL
Phép tích đề cát trong MySQL
Sử dụng AS (Alias) trong MySQL
Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL
Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL
Hàm nối chuỗi Concat trong MySql
INNER JOIN trong MySQL
Left Join trong MySQL
Right Join trong MySQL
Group By trong MySQL
Truy vấn con (Sub Query) trong MySQL

Trong series học MySQL căn bản này bạn sẽ được hướng dẫn tự học MySQL tại nhà một cách hiệu quả, series này dành cho những bạn đang muốn tự học MySQL.

mysql can ban 2 jpg

Khi học lập trình web với PHP thì chắc chắn bạn sẽ được gợi ý học thêm MySQL nữa bởi bộ đôi PHP + MySQL là một cặp hoàn hảo xưa nay, nó tương tự như ASP + SQL Server vậy đó. Thực tế hiện nay cũng có một số hệ quản trị CSDL sử dụng ngôn ngữ T-SQL giống MySQL như PostgreSQL, SQL Server, Oracle, nên khi học rành MySQL cũng là học rành T-SQL rồi nên bạn hoàn toàn có thể tự học thêm các CSDL đó.

Trong series này mình sẽ giới thiệu từng kiến thức nhỏ, lúc đầu mới học bạn sẽ thấy nó nhàm chán nhưng khi kết hợp với PHP thì bạn mới thấy thú vị, vì vậy hãy tập trung học phần nền để sau này không phải mất thời gian học lại nhé.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP