Hàm nối chuỗi Concat trong MySql

Thông thường để nối chuỗi trong PHP thì chúng ta dùng dấu chấm (.), để nối chuỗi trong Javascript thì chúng ta dùng dấu cộng (+). Vậy để nối chuỗi trong MYSQL thì ta phải làm thế nào? Đơn giản là ta sẽ dùng hàm Concat trong MYSQL nhé các bạn.

1. Hàm nối chuỗi Concat trong MYSQL

Hàm concat có tác dụng là nối các chuỗi lại với nhau với cú pháp như sau:

 

concat(str1, str2, str2, ... , strn)

Như vậy tham số truyền vào là không giới hạn, nghĩa là nếu bạn nối bao nhiêu thì sẽ truyền vào bấy nhiêu.

 

Ví dụ: Nối hai chuỗi freetuts.net lại với nhau

 

select concat('freetuts','.net') as domain

Chạy lên kết quả sẽ là (domain => freetuts.net).

 

2. Một số ví dụ hàm nối chuỗi concat trong MYSQL

Sử dụng Concat trong thao tác SELECT:

Thực hiện lấy tên các tour du lịch và nối thêm một dòng chữ "Địa điểm du lịch".

 

SELECT CONCAT('Ðịa điểm du lịch ', title) AS title FROM tour

 

Sử dụng Concat trong thao tác INSERT:

Trong thao tác thêm tour du lịch hãy nối thêm một dòng chữ "Chào mừng" vào tiêu đề.

 

INSERT INTO tour(title) VALUES(CONCAT('Chào mừng', 'Tiêu đề tour'))

 

Sử dụng Concat trong thao tác UPDATE:

Mỗi khi update hãy tự động nối chuỗi "Địa điểm du lịch" vào tiêu đề của tour.

 

UPDATE tour SET title = CONCAT('Địa điểm du lịch', 'Tieu de tour') WHERE id = 12

Sử dụng Concat trong thao tác DELETE:

 

Khi xóa bài viết theo tiêu đề hãy nối thêm dòng chữ "Địa điểm du lịch" ở trong điều kiện xóa.

 

DELETE FROM tour WHERE title = CONCAT('Địa điểm du lịch', 'tiêu đề tour')

 

Lời kết:

Đối với hàm nối chuỗi thì chúng ta thực hiện đa số ở các thao tác trên, nhưng ngoài ra nó còn thực hiện ở Stored Procedure trong MYSQL nữa, nhưng vì bài này chỉ mang tính chất giới thiệu nên mình dừng ở đây. Chúc các bạn học tốt

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net