TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên kết quả sẽ trả về hai bảng tạm, lúc này nếu bạn muốn gộp hai bảng tạm đó lại thành một bảng thì có thể dùng toán tử UNION.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Gộp kết quả với UNION

Trước tiên bạn xem cú pháp của lệnh này đã nhé.

SELECT statement1

UNION 

SELECT statement2

UNION có tác dụng két quả hai lệnh SELECT và loại bỏ đi những dòng bị trùng lặp chỉ để lại một dòng duy nhất, tuy nhiên không phải lệnh nào cũng gộp được mà phải thoải điều kiện sau:

 • Tên của các column phải giống nhau
 • Thứ tự các column phải giống nhau
 • Tổng các column phải bằng nhau

Ví dụ

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Câu SELECT thứ nhất trả về 3 column đó là: ID, NAME, ADDRESS
 • Thì câu SELECT thứ ai cũng phải trả về 3 column như trên

2. Gộp kết quả với UNION ALL

Có cú pháp và tác dụng tương tự như UNION, chỉ có điều là lệnh UNION ALL sẽ giữ lại tất cả dữ liệu kể cả những dòng bị trùng lặp.

Cú pháp như sau:

SELECT statement1

UNION ALL

SELECT statement2

3. Ví dụ với UNION và UNION ALL

Giả sử mình có bảng CSDL như sau: 

Bảng EMPLOYEE1
ID NAME    AGE   ADDRESS
1  Cường    32   ĐăkLăk 
2  Kính    25   Gia Lai
3  Chính    23   Kontum 
4  Quyền    25   ĐăkLăk 
5  Kim     27   Gia Lai 
6  Tình    22   Bình Phước

Bảng EMPLOYEE2
ID EMPLOYEE_ID   TASK
1  Cường      Tiếp Tân
2  Kính      Dọn Dẹp
3  Chính      Đặt Phòng
4  Quyền      Nấu Ăn

Bây giờ mình thực hiện lấy danh sách tất cả nhân viên cua cả hai table trên và gộp vào một kết quả duy nhất, kết quả chỉ trả về NAME.

UNION

CODE
SELECT NAME
FROM EMPLOYEE1

UNION 

SELECT NAME
FROM EMPLOYEE2

Kế quả sẽ trả về
Cường 
Kính  
Chính  
Quyền 
Kim  
Tình 

Kết quả trả vê đã lọc đi dữ liệu bị trùng.

UNION ALL

Code
SELECT NAME
FROM EMPLOYEE1

UNION ALL

SELECT NAME
FROM EMPLOYEE2

Kết quả
Cường
Kính 
Chính
Quyền
Kim 
Tình 
Cường
Kính 
Chính
Quyền

Kết quả trả về vẫn giữ nguyên như cũ.

Như vậy lệnh UNION và UNION đều có công dụng là gộp kết quả từ hai câu lệnh select, nhưng có điểm khác biệt là UNION sẽ loại bỏ dữ liệu trùng lặp còn UNION ALL thì giữ lại tất cả.

Trường hợp tên row không giống nhau thì bạn sử dụng từ khóa AS để đổi tên cho trùng khớp nhé.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top