nhap mon co so du lieu gif Nhập môn CSDL

Quảng cáo

Nhập môn CSDL

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Nhập môn CSDL, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Nhập môn CSDL.

Trong loạt bài viết này mình sẽ nói về những kiến thức căn bản về nhập môn cơ sơ dữ liệu,  đây là học phần đầu tiên và quan trọng nhất khi bạn học về CSDL tại các trường đại học và cao đẳng CNTT.

Nội dung chủ yếu của bộ môn này là nói về những vấn đề nền tảng về CSDL, khái niệm CSDL là gì và những mô hình quan trọng trong quá trình phân tích thiết kế database, Một phần rất quan trọng đó là ngôn ngữ SQL, bạn sẽ được học ngôn ngữ tân từ cũng như SQL để tạo ra những câu truy vấn sau này.

Ràng buộc toàn vẹn cũng rất quan trọng, bạn cũn sẽ được học trong bài này, và cuối cùng đó là cách tối ưu hóa câu hỏi bằng đại số quan hệ.

Loạt bài viết này mình tham khảo slide của thầy Trần Sơn Hải, là giảng viên của trường đại học SP TPHCM khoa CNTT, rất cám ơn thầy đã soạn ra một tài liệu rất đáng quý. Cuối cùng xin chúc các bạn học bộ môn nhập môn cơ sở dữ liệu tốt và có điểm cao.

Khởi đầu

Các mô hình CSDL

Đại số quan hệ

Tối ưu dữ liệu

Quảng cáo

Top