KHỞI ĐẦU
CÁC MÔ HÌNH CSDL
ĐẠI SỐ QUAN HỆ
TỐI ƯU DỮ LIỆU
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nhập môn CSDL

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Nhập môn CSDL, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Nhập môn CSDL.

Trong loạt bài viết này mình sẽ nói về những kiến thức căn bản về nhập môn cơ sơ dữ liệu,  đây là học phần đầu tiên và quan trọng nhất khi bạn học về CSDL tại các trường đại học và cao đẳng CNTT.

Nội dung chủ yếu của bộ môn này là nói về những vấn đề nền tảng về CSDL, khái niệm CSDL là gì và những mô hình quan trọng trong quá trình phân tích thiết kế database, Một phần rất quan trọng đó là ngôn ngữ SQL, bạn sẽ được học ngôn ngữ tân từ cũng như SQL để tạo ra những câu truy vấn sau này.

Ràng buộc toàn vẹn cũng rất quan trọng, bạn cũn sẽ được học trong bài này, và cuối cùng đó là cách tối ưu hóa câu hỏi bằng đại số quan hệ.

Loạt bài viết này mình tham khảo slide của thầy Trần Sơn Hải, là giảng viên của trường đại học SP TPHCM khoa CNTT, rất cám ơn thầy đã soạn ra một tài liệu rất đáng quý. Cuối cùng xin chúc các bạn học bộ môn nhập môn cơ sở dữ liệu tốt và có điểm cao.

+NHẬP MÔN CSDL
» Khởi đầu
1 Tìm hiểu cơ sở dữ liệu là gì? và hệ quản trị CSDL MYSQL
2 Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
» Các mô hình CSDL
3 Mô hình dữ liệu mạng
4 Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)
5 Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)
» Đại số quan hệ
» Tối ưu dữ liệu

Bài xem nhiều

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

ID tăng tự động là một nhu cầu rất quan trọng trong việc lưu trữ…

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các tạo bảng (Create Table), khái niệm về khóa chính…

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Stored Procedure là tập hợp những lệnh SQL và những công thức tính toán nên…

Xóa column trong SQL Server

Xóa column trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một hoặc nhiều column ra…

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Tiếp theo mô hình mạng chúng ta sẽ học một mô hình cao cấp hơn…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm TO_DATE trong 150

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một lệnh dùng để chỉnh…

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với…

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Ở bài trước bạn đã hiểu cách tạo database rồi, vậy thì trong bài này…

Database mẫu để  học SQL Server

Database mẫu để học SQL Server

Để tiện cho việc học thì ta cần một database mẫu, và tất cả những…

Thêm column vào table trong SQL Server

Thêm column vào table trong SQL Server

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh ALTER TABLE để thêm…

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Như ta biết mỗi table thông thường chúng ta sẽ có một khóa chính nhằm…

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key…

Câu lệnh if else trong MYSQL

Câu lệnh if else trong MYSQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến mảng trong javascript và một số…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được học một lệnh rất hay dùng để rẻ nhánh…

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng bảng tạm Temporary…

Top